Budżet gminy bez tajemnic. Sprawozdanie z wykonania budżetu

Webinarium w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego, 31 maja 2017 [1h14min]

Dariusz Kraszewski w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego poprowadził szkolenie online (webinarium) na temat rozliczenia wykonania budżetu przez wójta i burmistrza.

Webinarium poruszało następujące kwestie:

– kto, do kiedy i w jaki sposób sprawozdaje się z wykonania budżetu gminy?

– jak przebiega procedura sprawozdania z wykonania budżetu?

– kto kontroluje wykonanie budżetu?

– co to znaczy wykonać budżet?

– jakie sankcje grożą wójtowi lub burmistrzowi za nie wykonanie budżetu?

– jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie sprawozdania z wykonania budżetu?

– na co zwracać uwagę w sprawozdaniu budżetowym?

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.