Zagrożenia dla orangutanów i sposoby ich ochrony

Wystąpienie Joanny Szymańskiej z Zakładu Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii UW w ramach „Wieczoru pełnego naczelnych”. Collegium Humanitatis, 20 grudnia 2013 r. [32min]

Orangutan to rodzaj dużej małpy człekokształtnej, z którym my, ludzie „dzielimy” 98% DNA.  Gatunek ten można znaleźć jedynie w lasach deszczowych na Borneo i Sumatrze.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wyraz „orangutan” jest wywodzony od malajskiego „Orang Hutan” oznaczającego człowiek leśny. Orangutany są małpami nadrzewnymi, spędzającymi na drzewach niemal całe życie, poruszając się między koronami. Orangutany są gatunkami zagrożonymi. Liczbę dziko żyjących orangutanów szacuje się na 45 000 – 69 000 na Borneo  i 7 300 na Sumatrze. Niszczenie ich środowiska naturalnego przez wyręby i wypalanie lasów oraz działalność wydobywczą nasiliło się szczególnie w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Większość z tych działań jest nielegalna, a dochodzi do niej w 37 z 41 parków narodowych, które oficjalnie są wyłączone z gospodarki leśnej i górnictwa. Poważnym problemem jest także uprowadzanie małych orangutanów na sprzedaż, co wiąże się zwykle z zabijaniem matek.

Joanna Szymańska była wolontariuszką w organizacji Centre for Orangutan Protection zajmującej się ochroną orangutanów. Podczas wystąpienia przedstawiła charakterystykę tych zwierząt, ich zagrożenia  oraz działalność organizacji, w której pracowała. Więcej o Centre for Orangutan Protection znaleźć można na stronie www.orangutanprotection.com.

Zapraszamy do obejrzenia lub wysłuchania wykładu!

***
Organizatorem wieczoru naukowego pt. „Wieczór pełen naczelnych” było Interdyscyplinarne Centrum Etologii i Psychologii Zwierząt Collegium-Humanitatis.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.