Historia inaczej niż w podręczniku

Historycy próbują ustalić przebieg oraz kontekst minionych wydarzeń analizując oraz porównując ze sobą materiały źródłowe. Tak się składa, że te ostatnie nierzadko zawierają przeciwstawne informacje. Nierzadko mogą też być inaczej interpretowane przez różnych badaczy, na co często wpływa tzw. duch czasu. W ramach cyklu „Historia inaczej niż w podręczniku” uczeni z Wydziału Historii UW pokazują, że nawet dawno ugruntowane sądy na temat dziejów mogą podlegać dekonstrukcji. Tematy wystąpień to m.in.:

Zapraszamy do słuchania oraz oglądania wykładów z cyklu „Historia inaczej niż w podręczniku” autorstwa renomowanych badaczy z Wydziału Historii UW:

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.