Lista odtwarzania:

Czy doświadczenie Okrągłego Stołu może się przydać dziś na Ukrainie?

Debata zorganizowana z okazji 25. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6 lutego 2014r. [1h09min]

Uczestnikami debaty zorganizowanej z okazji 25. rocznicy byli członkowie obrad Okrągłego Stołu – Zbigniew Bujak (polityk), Władysław Frasyniuk (polityk, przedsiębiorca), Janusz Onyszkiewicz (polityk, matematyk i alpinista), Grażyna Staniszewska (polityk), Henryk Wujec (polityk, doradca Prezydenta RP ds. społecznych) i Andrzej Wielowieyski (polityk, działacz katolicki).

Dyskutyjący próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czy doświadczenie Okrągłego Stołu może się przydać dziś na Ukrainie?”.

Dyskusję poprowadziła Karolina Wigura (Instytut Socjologii UW oraz Kultura Liberalna).

Spotkanie zorganizowano w ramach inauguracji działań Inicjatywy Razem’89 w roku 2014.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 *** 

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.