Polska pod rządami Stalina 1945- 1955

Wykład prof. Andrzeja Friszke o historii Polski po zakończeniu II Wojny Światowej, zorganizowany w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas [25 listopada 2022 r.]

Profesor Andrzej Friszke rozpoczyna trzyczęściowy cykl o historii Polski w okresie tuż po zakończeniu II Wojny Światowej.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Polska powojenna wyłoniła się z porozumień międzynarodowych. Od Polaków tak naprawdę niewiele zależało. Rząd Polski w Londynie został właściwie zignorowany przez państwa sprzymierzone. W Jałcie i Poczdamie tzw. Wielka Trójka powołała państwo Polskie. W sposób oczywisty, główną stroną był Związek Radziecki, a Polska pozostawała w kręgu jego wpływów.

Na konferencji jałtańskiej została określona polska granica wschodnia. I obiecano bliżej nieokreślone rekompensaty dla Polski z obszaru byłej Rzeszy.

Granica zachodnia, chociaż też w pewnym zarysie, została określona w czasie konferencji poczdamskiej. Decyzje w sprawie rekompensat zachodnich były uzależnione od powstania w Polsce rządu jedności narodowej. Rząd taki powstał w czerwcu 1945  z przedstawicielem rządu londyńskiego Stanisławem Mikołajczykiem. Był to jedyny członek rządu cieszący się zaufaniem państw zachodnich.

….

Dla tych słuchaczy, dla których poniższe wykłady będą zbyt ogólnikowe zapraszamy do lektury podręcznika „Polska, losy państwa i narodu 1918 – 1989”, autorstwa Profesora.

Zapraszamy do obejrzenia całego wykładu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas

Logo Collegium Civitas


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.