Eksperymentowanie na zwierzętach. Mity, fakty, potrzeby, etyka i prawo. Wykład CARE. Prof. Krzysztof Turlejski

Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Turlejskiego w ramach Tygodnia Mózgu w Warszawie. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk, 18 marca 2015 r. [56min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

W swoim wykładzie prof. Krzysztof Turlejski odniósł się do kilku zagadnień poruszających opinię publiczną: miejsca doświadczeń na zwierzętach pośród innych relacji ludzi i zwierząt, liczby zwierząt doświadczalnych i stopnia uciążliwości stosowanych procedur, pytania o potrzebę prowadzenia doświadczeń i testów na zwierzętach w chwili obecnej, pytań o etyczne uzasadnienie takich doświadczeń i prawa ludzi do dysponowania zwierzętami.

Świadomość społeczna tych zagadnień jest silnie zmitologizowana, a znajomość faktów nikła.  Profesor omówił także przebieg ostatniej debaty sejmowej w trakcie wdrażania w Polsce Dyrektywy 2010/63 Unii Europejskiej,  oraz skutki nowego ustawodawstwa dla zasad hodowli zwierząt laboratoryjnych i prowadzenia badań naukowych w Polsce i Europie.

***

Prof. Krzysztof Turlejski – neurobiolog, kierownik Pracowni Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą mechanizmów rozwoju układu nerwowego, ewolucji układu nerwowego, ewolucji ssaków, zachowania ssaków prymitywnych i wyższych, mechanizmów zachowania zwierząt i ludzi, ekologii, mechanizmów i odległych skutków stresu, wpływu układu serotonergicznego na rozwój i plastyczność mózgu oraz zachowanie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

***

Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, mającą na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jest to impreza naukowa organizowana od 15 lat z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA, a wspierana przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii i neurofizyki. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.