Przestrzenie kreatywności cz. 4

Piotr Krajewski opowiada o przypadku WRO Art Center, Collegium Civitas, 26 maja 2010 r. [29min]

„Przestrzenie kreatywności” to IV Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” zorganizowane 26 maja 2010 przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

Centrum Sztuki WRO powstało w oparciu o doświadczenia i projekty zespołu Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów, jedynej w Polsce niezależnej organizacji zajmującej się sztuką współczesną, mediami i technologią, od 1989 roku organizującej Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO. Siedziba WRO mieści się w odrestaurowanych przestrzeniach dawnej palarni kawy Otto Stieblera przy ul. Widok 7 we Wrocławiu. Centrum funkcjonuje w ramach mecenatu Samorządu Wrocławia.
Działalność programowa Centrum obejmuje m.in. organizację wystaw, projekcji, wykładów, warsztatów, działalność wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską w dziedzinie sztuki współczesnej, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców: profesjonalistów i szerokiej publiczności, w tym również dzieci i młodzieży. Celem wielokierunkowego programu Centrum jest wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej oraz inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej, m.in. poprzez udostępnienie i rozbudowę kolekcji WRO, międzynarodową współpracę z renomowanymi instytucjami sztuki i galeriami oraz prowadzenie programu pobytów rezydencyjnych dla artystów i kuratorów. Więcej na stronie www.wrocenter.pl

Program seminarium:
1. Przestrzenie kreatywności, referat wprowadzający, dr Alek Tarkowski, ICM UW, Creative Commons Polska;
2. Studia przypadków:
– Barnabas Malnay, Kitchen Budapest, laboratorium nowych mediów;
– Jan Sowa, Goldex Poldex, Kraków;
– Piotr Krajewski, WRO Art Center;
Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik “Polityka”.

Kapitał lub potencjał kreatywny, podobnie jak kapitał społeczny, możemy rozumieć zarówno jako cechę indywidualną, związaną z umiejętnościami i cechami poszczególnych osób, jak i cechę grupową oraz relacyjną, związaną na przykład z otoczeniem społecznym. Od siły kapitału kreatywnego zależy nie tylko kondycja przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Coraz częściej jest on uznawany za niezbędny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Jeśli uznamy znaczenie potencjału kreatywnego, kluczowym zagadnieniem staje się wypracowanie metod wspierania rozwoju kreatywności. W skali makro to przede wszystkim kwestia odpowiedniej edukacji. W mikroskali natomiast możemy mówić o przestrzeniach sprzyjających budowaniu potencjału kreatywnego oraz działaniom kreatywnym. Przestrzenie takie mogą mieć najróżniejszą postać: od sprzyjających aktywności twórczej metropolii, przez dzielnice artystyczne, po przestrzenie laboratoriów kulturowych i medialnych, klastrów przemysłów kreatywnych, centrów kulturalnych czy przestrzeni coworkingu.
O przestrzeniach kreatywnych możemy również mówić w odniesieniu do przestrzeni komunikacji elektronicznej. Odpowiednia cyfrowa architektura serwisów internetowych, wraz z regulacją wspierającą twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych, mogą generować przestrzeń kreatywności online (ta zaś może być wykorzystywana w połączeniu z przestrzeniami fizycznymi).
Celem spotkania będzie wspólne zastanowienie się, jak budować i wspierać kapitał kreatywny z pomocą odpowiednio konstruowanych przestrzeni oraz instytucji. Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się nauczyć? Na ile istotna dla kreatywności jest otwartość i współpraca?

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.