Lista odtwarzania:

Zmierz Alawitów. Co dla Europy oznacza konflikt w Syrii?

Dyskusja o konflikcie syryjskim zorganizowana została przez Fundację Forum Europejskie, 21 listopada 2012 r., Warszawa [1h46min]

Do rozmowy o sytuacji w Syrii Forum Europejskie zaprosiło dr. Jana Burego (wykładowcę UKSW), ambasadora RP Grzegorza Dziemidowicza, dr. Georga Yacouba (wykładowcę UW) i Kamila Wysokińskiego (wykładowcę AON). Konflikt syryjski to jak narazie najkrwawszy epizod tzw. „Arabskiej Wiosny”. Napięte stosunki wewnętrzne, skomplikowane relacje w regionie oraz interesy światowych mocarstw sprawiają, że docierający do nas poprzez media obraz konfliktu jest niejasny i chaotyczny. Celem rozmowy było nakreślenie jak najpełniejszego obrazu sytuacji i wytłumaczenie niuansów związanych z ciągnącą się wojną domową.

Cz.1: [23min] Alawici – mniejszość etniczno-religijna  w Syrii (10-13% spośród 23 mln mieszkańców), odłam szyitów. Grupa faworyzowana, od 40 lat sprawująca władzę w państwie. Jak to się stało, że objęli władzę? Jaki jest ich związek a reżimem, i jaka jest ich rola w tym kolnflikcie? Jaki interes w Syrii mają np. Amerykanie?

Cz.2: [18min] Jakie są przyczyny eskalacji konfliktu syryjskiego?

Cz.3: [28min] Na czym polega siła syryjskiej armii i reżimu? O co chodzi w kryzysie Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone udzielając poparcia, stając jednoznacznie po jednej ze stron konfliktu, przyczyniły się do jego eskalacji, jak twierdzi Rosja?

Cz.4: [16min] Czy jest szansa dla Syrii na ustrój demokratyczny? Kim są fundametaliści, bojówki w Syrii? Kto je sponsoruje i jaki ma w tym interes? Jak rozmówcy widzą przyszłość Syrii i Bliskiego Wschodu?

cz.5: [22min] Pytania publiczności

Grzegorz Dziemidowicz – Ambasador RP w Egipcie i Sudanie (1994–1999) oraz w Grecji (2001–2005), orientalista, archeolog, dziennikarz i dyplomata, wykładowca Collegium Civitas oraz UKSW.

dr George Yacoub – Wykładowca w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z dziedziny dydaktyki języka arabskiego oraz historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich na Bliskim Wschodzie.

dr Jan Bury – Wykładowca UKSW, specjalista w dziedzinie problemów politycznych i bezpieczeństwa świata arabskiego oraz w kwestiach związanych ze współczesnym terroryzmem islamskim i arabskim.

Kamil Wysokiński – Wykładowca Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Obszar zainteresowań: geopolityka, historia i polityka obszaru Bliskiego Wschodu.

Moderator: Jan Nowicki – Członek zespołu Forum Europejskiego, student Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Forum Europejskie – fundacja zajmująca się analizą współczesnej Europy, szukająca odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące jej przyszłości, organizująca debaty i spotkania z ekspertami. Forum Europejskie powstało w 2009 roku jako nieformalna organizacja studencka współpracująca z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. http://forumeuropejskie.eu

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Debaty Forum Europejskiego

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.