Zmierzch homo economicus. W którą stronę zmierza ekonomia?

Wykład Tomáša Sedláčka, czeskiego ekonomisty, zorganizowany przez Fundację Forum Europejskie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 16 listopada 2012 [1h27min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

„Zmierzch homo economicus. W którą stronę zmierza ekonomia?” – wykład Tomáša Sedláčka, czeskiego ekonomisty, zorganizowany został przez Fundację Forum Europejskie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 16 listopada 2012 [1h27min]

Tomáš Sedláček wygłosił wykład na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW przy okazji swojej wizyty w Polsce i promocji nowej ksiazki pt. „Zmierzch homo economicus. W którą stronę idzie światowa ekonomia?”.

W trakcie krótkiego wykładu Tomáš Sedláček opowiedział o prognozowaniu i budowaniu modeli ekonomicznych. Według niego ekonomiści bardzo często zapominają o wprowadzonych do swoich rozważań założeniach i głoszą je jako obowiązującą prawdę – człowiek jest istotą wolną, postępującą racjonalnie, optymalizującą swoje wybory, itd. Sedláček stwierdził też, że jako jedyna grupa naukowców, ekonomiści wierzą, że są w stanie przewidzieć przyszłość. Bez wahania podają np. o ile wzrośnie GDP, czy o ile spadną stopy procentowe, mimo, że tak naprawdę ich prognozy oparte są o modele z całą masą założeń.

W czasie dyskusji jeden ze słuchaczy zadał pytanie o ekonomię behawioralną, racjonalność i nieracjonalność ludzkiego postępowania. Następna osoba prosiła o wyjaśnienie pojęcia maksymalizacji użyteczności, o egoizm i altruizm w ekonomii. Inny uczestnik spotkania zapytał Tomáša Sedláčka o to jak może pracować dla banku, skoro uważa, że system nie działa jak powinien.

Padło pytanie o prognozowanie i przewidywanie w ekonomii. Tomáš Sedláček przyznał, że stara nie zajmować się prognozowaniem. Według niego, mimo budowania bardzo skomplikowanych modeli, nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak zachowa się rynek czy konsumenci. Ekonomią w równym stopniu rządzą emocjonalne i racjonalne decyzje i nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić. Każda podejmowana przez nas decyzja ma w sobie cząstkę racjonalną i część emocji. Nie panujemy nad tym. Na zakończenie ekonomista mówił o nadmiernym wykorzystywaniu matematyki w ekonomii i niemożliwości wycenienia wszystkiego wokół.

Tomáš Sedláček – czeski ekonomista, w przeszłości doradca prezydenta Václava Havla oraz ministra finansów (lata 2004–2005). Główny makroekonomista i strateg banku ČSOB, wykłada ekonomię oraz historię teorii ekonomicznych w Instytucje nauk społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze oraz na University of New York in Prague. W roku 2006 czasopismo Yale Economic Review podało go jako jednego z pięciu młodych najlepiej rokujących ekonomów. W marcu 2011 roku stał się członkiem rady nadzorczej Nadačního fondu proti korupci (Organizacji funduszu przeciw korupcji). Autor „Ekonomia dobra i zła” i „Zmierzch homo economicus”.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Debaty Forum Europejskiego

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.