Debata POLSKA 2010. Jacy jesteśmy? Co się z nami stało, dokąd zmierzamy?

Debata Polska 2010, Jacy jesteśmy? Co się z nami stało, dokąd zmierzamy? Spotkanie odbyło się w 18 listopada 2010 w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie [1h53min]

Spotkanie i debata ma za zadanie skłonić do refleksji, w jakim miejscu polska demokracja znajduje się po upływie ponad 20 lat od jej zapoczątkowania. W końcu 2010 roku panuje dość powszechna zgoda co do tego, że poziom kultury politycznej w Polsce jest zastraszająco niski, a debata publiczna sprowadzona została do agresji i demagogii, używania języka nienawiści i brutalnego obrzucania obelgami przeciwników politycznych.

Istnieje zatem potrzeba wypracowania standardów takiej debaty, w polityce, życiu publicznym i mediach, powrotu do wzorów demokratycznego sporu i wymiany poglądów, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań w imię wspólnego dobra.

Spotkanie ma zainicjować taką dyskusję, a udział przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego, artystycznego i medialnego powinno spowodować, że zasięg takiej debaty obejmie inne miejsca, instytucje i organizacje, którym bliskie są nie tylko idee i procedury demokratyczne, ale przede wszystkim poziom i jakość debaty i życia publicznego w Polsce.

Udział wzięli: prof. Janusz Grzelak; prof. Irena Lipowicz; o. Wacław Oszajca; prof. Wojciech Roszkowski; prof. Edmund Wnuk-Lipiński.

Uczestnikom debaty przyświecał cytat z Konfederacji Warszawskiej:

My Rady Koronne, duchowne i świeckie, i rycerstwo wszystko, i stany insze jednej a nierozdzielnej Rzeczypospolitej z Wielkiej i z Małej Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kijowa, Wołynia, Podlasia, z Ziemie Ruskiej, Pruskiej, Pomorskiej, Żmudzkiej, Inflanckiej i miasta koronne.
Oznajmujemy wszystkim wobec komu należy na wieczną tej rzeczy pamięć, iż pod tym niebezpiecznym czasem, bez króla pana zwierzchniego mieszkając, staraliśmy się o to wszyscy pilnie na zjeździe warszawskim , jakobyśmy przykładem przodków swych sami miedzy sobą pokój, sprawiedliwość,  porządek i obronę Rzeczypospolitej zatrzymać i zachować mogli …

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.