Grupy zabawowe na wsi

Z Dominikiem Kmitą z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego rozmawia Magdalena Kowalczyk, 27 października 2019 [0h48min]

Posłuchaj rozmowy w formie podcastu:

Grupy zabawowe to forma zajęć dla dzieci, najczęściej poniżej trzeciego roku życia, w których uczestniczą wraz z rodzicami. Najmłodsi bawią się w przestrzeni specjalnie zaaranżowanej w tym celu przez animatora, a jednocześnie w interakcji z innymi dziećmi uczą się swoich emocji i kształtują kompetencje społeczne. Jak zorganizować zajęcia, przede wszystkim na wsi, mówił w studiu Wszechnicy Dominik Kmita z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, która zajmuje się m.in. wsparciem tego rodzaju działań.

We wczesnym okresie życia dziecka rozwijają się jego kluczowe umiejętności i kompetencje intelektualne, społeczne i emocjonalne. Tymczasem oferta zajęć dla dzieci do trzeciego roku życia jest uboga, zaś dostęp do nich na terenach wiejskich jest szczególnie utrudniony, na przykład ze względu na oddalenie od siedziby gminy, gdzie zlokalizowane są lokalne instytucje kultury. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego wspiera w związku z tym organizację grup zabawowych.

Zobacz też: Rozwój językowy najmłodszych dzieci

Co to są grupy zabawowe?

Grupy zabawowe to regularnie prowadzone zajęcia dla dzieci oraz rodziców prowadzone przez animatorkę lub animatora. Uczestniczą w nich najmłodsi wraz z opiekunami. Na wsi można je organizować na przykład w lokalnej świetlicy. Osoba animująca spotkania aranżuje „kąciki zabawowe”, które umożliwiają dzieciom spontaniczny udział w wybranych aktywnościach. Mogą to być miejsca umożliwiające zabawy manualne lub ruchowe. Są też miejsca, gdzie dziecko może odpocząć.

W trakcie interakcji, do których dochodzi w grupie, najmłodsi uczą się swoich emocji oraz kształtują umiejętności społeczne. Rodzice zyskują z kolei możliwość nauki reagowania na różne zachowania dzieci, które uwzględnia granice postawione przez innych opiekunów. Ojcowie i matki uczestniczące w spotkaniach maja też możliwość wymienić się doświadczeniami. – Najważniejsze jest to, co dzieje się w trakcie spotkania. I z punktu widzenia dzieci i z punktu widzenia dorosłych – tłumaczył gość Wszechnicy.

Obejrzy też: Czytanie i rozmowa z dzieckiem a sukces w szkole

Kim są animatorzy?

Animatorami grup zabawowych na obszarach wiejskich zostają lokalne bibliotekarki, nauczycielki czy opiekunki świetlic. Świetnymi animatorami są też mamy dzieci. – W swoich społecznościach lokalnych animują spotkania grup zabawowych (…) ale też zarażają tą ideą sąsiednie wsie, potem to się rozpływa na sąsiednie gminy – mówił Dominik Kmita. Reprezentowana przez gościa Wszechnicy Fundacja Rozwoju Dzieci wspiera powstawanie grup zabawowych, organizując szkolenia dla przyszłych animatorów. W ich trakcie mogą oni wypróbować różne formy pracy z dziećmi oraz otrzymać informację zwrotną od innych uczestników, jak się one sprawdzają.

Sprawdź też: O czym myślą dzieci?

Jeśli animatorzy grupy zabawowych nie wykonują tego zajęcia w ramach innej pracy, powstaje konieczność znalezienia pieniędzy na ich wynagrodzenia. Na wsi można wykorzystać w tym celu środki z funduszu sołeckiego. Jak mówił Dominik Kmita, na zebrania, gdzie mieszkańcy decydują o podziale środków, mamy zainteresowane powstaniem grup zabawowych przychodzą z gotowym budżetem. Przyprowadzają również ze sobą rodziny. – Jest już siła, żeby głosować i żeby ten pomysł przegłosować – mówił gość Wszechnicy.

Tekst powstał na podstawie rozmowy z Dominikiem Kmitą. Więcej w nagraniu wywiadu.

/PW

Partner nagrania:

Obraz przedstawia logo Fundacji Rozwoju Dzieci

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.