Czy od biedy da się uciec?

Debata z okazji 10-lecia Magazynu Kontakt, 16 grudnia 2017 [1h49min]

Gdzie leżą źródła problemu biedy w Polsce? Co społeczeństwo i instytucje mogą zrobić, aby zapobiegać popadaniu ludzi w ubóstwo oraz pomagać tym, których ten problem już dotyczy? Dyskutowali o tym uczestnicy debaty zorganizowanej z okazji 10-lecia Magazynu Kontakt: Katarzyna Murawska, dr hab. Ryszard Szarfenberg, dr Barbara Audycka i Ignacy Dutkiewicz.

Organizację debaty poprzedziła akcja społeczna przygotowana przez Magazyn Kontakt. Na warszawskim Jazdowie powstał escape room „Ucieczka z biedy”. Promocji gry towarzyszyły takie hasła jak „podejmij wysiłek, zamiast brać zasiłek”. Wzbudziło to początkowo kontrowersje, bo nikt nie domyślał się, że hasła odwołujące się do społecznych stereotypów na temat osób ubogich nie mają na celu promocji zabawy, lecz zwrócenie uwagi na dotykające ich problemy. Cel został osiągnięty – o ubóstwie zrobiło się głośno.

Zorganizowana przez Magazyn Kontakt debata była kolejnym elementem akcji. Uczestnicy rozmawiali o problemie dziedziczenia biedy, ograniczeniach w życiu w codziennym i wykluczeniu jakiego doświadczają osoby ubogie, niedostatkach systemu mieszkaniowego opartego na regułach gry rynkowej oraz postawach społecznych wobec osób dotkniętych biedą i narracjami na ich temat. Zastanawiali się również, jak zapobiegać popadaniu w ubóstwo i pomagać osobom nim dotkniętym wyjść z niego. Mowa była o roli istniejących programów państwowych (takich jak „Rodzina 500+”) i instytucji mogących nieść pomoc wykluczonym, jak np. Kościół katolicki.

PW

Organizator debaty:

Magazyn Kontakt***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.