Innowacje napełniające sensem życie seniorów

Wykład Marty Białek-Graczyk, VII Festiwal Sąsiedzki „Wespół w Zespół dla Solca”, 18 czerwca 2020 [0h40min]

Co łączy teatr reminescencyjny ze współdzielonym wózkiem na zakupy z napędem elektrycznym? Wszystko to inicjatywy, które powstały z myślą o osobach starszych w ramach projektu „Generator Innowacji Sieci Wsparcia”. O pomysłach, które się dzięki niemu narodziły, opowiedziała Marta Białek-Graczyk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – współrealizatora projektu. Nagranie powstało podczas VII Festiwalu Sąsiedzkiego „Wespół w Zespół dla Solca”.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Marta Białek-Graczyk przedstawia innowacje społeczne, które powstały z myślą o seniorach w ramach projektu „Generator Innowacji Sieci Wsparcia”. Inicjatywę realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz PCG Polska. Projekt ma formę konkursu skierowanego do osób indywidualnych, organizacji i firm. Jego celem jest opracowanie rozwiązań, które poprawią jakość życia osób starszych i ich opiekunów, uruchomią lokalne sieci wsparcia czy uczynią instytucje bardziej dostępnymi dla seniorów. Najciekawsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe i mentorskie.

Innowacje społeczne napełniające sensem życie seniorów

W nagraniu wykładu prelegentka opisuje wybrane innowacje społeczne spośród wszystkich, o których więcej można dowiedzieć się na stronie projektu. Przedstawione inicjatywy, oprócz grupy docelowej, posiadają dwie cechy wspólne. Po pierwsze, pomysły są dostępne na otwartych licencjach, w związku z czym można je wdrożyć w swojej społeczności. Po drugie, niezależnie od formy, posiadają walor integrujący realizujących projekt z osobami starszymi, a także umożliwiający tworzenie relacji między seniorami.

Wśród przedstawionych przez Białek-Graczyk inicjatyw znalazła się riksza, którą młodzi ludzie wożą seniorów, współdzielony wózek na zakupy z napędem elektrycznym, spotkania muzyczne przeciwdziałające demencji oraz teatr reminescencyjny.

Więcej o wymienionych inicjatywach w nagraniu wykładu oraz na stronie www.siecispołeczne.pl.

Zobacz też: O cierpieniu, chorobach nieuleczalnych i umieraniu na wsi. Wykład dr. Pawła Grabowskiego, twórcy innowacji społecznej Hospicjum Domowe

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.