Powodzie w Polsce – przyczyny

Prezentacja głównych przyczyn powstawania powodzi w Polsce i wpływ działalności człowieka na zwiększanie ryzyka powodzi. Wykład Jacka Pietrusiaka, pracownika Fundacji Wspomagania Wsi wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!”. 2012 r. [36 min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Dlaczego gminy położone nad Wisłą są zagrożone powodzią? Kiedy mówimy o wezbraniu, a kiedy o powodzi? Jak działalność człowieka w ostatnich stu latach wpłynęła na zwiększenie zagrożenia powodzią?

Zapraszamy do obejrzenia wykładu o powodziach w Polsce

Wykład wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

[2012]

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.