Powódź a mikroorganizmy – skąd się bierze zagrożenie sanitarne

Wykład prof. Ewy Karwowskiej z Politechniki Warszawskiej wygłoszony został dla uczestników projektu „Powódź! Razem damy radę!. Łowicz, 17 listopada 2012 r. [52min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Każda powódź niesie zagrożenie sanitarne: powoduje przedostawanie się do wód  zanieczyszczeń (w tym mikroorganizmów chorobotwórczych) z uszkodzonych sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, szamb przydomowych, cmentarzy i gospodarstw rolnych.

Bakterie kałowe (będące miarą zanieczyszczenia wody) występują także po powodzi w osadach i toksycznych produktach rozkładu materii organicznej. Na terenach powodziowych należy liczyć się zatem z występowaniem czerwonki, salmonelli, duru brzusznego, cholery, tężca i szeregu zatruć bakteryjnych. Zagrożeniem towarzyszącym powodzi są również chorobotwórcze pierwotniaki – głównie pasożyty przewodu pokarmowego. Przegotowanie wody często nie wystarcza – zarażenie bakteriami lub innymi organizmami chorobotwórczymi możliwe jest także poprzez kontakt skóry z wodą czy korzystanie z naczyń opłukanych w nieprzegotowanej wodzie.

Także tereny popowodziowe także nie są wolne od zanieczyszczeń – suche osady dostając się do układu odechowego mogą wywołać alergie, z astmą włącznie.

Prof. Ewa Karwowska przedstawiła źródła zanieczyszczeń wody, przebieg chorób towarzyszących powodzi i metody badania czystości wody pitnej podczas powodzi.

Wykład prof. Ewy Karwowskiej wygłoszony został w ramach projektu „Powódź! Razem damy radę!” prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.