Broń jądrowa w Polsce?

Debata z cyklu „Konfrontacje”, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, 28 stycznia 2011 [1h48min]

Swój punkt widzenia przedstawili: generał Mieczysław Cieniuch, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dwukrotny minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz.

Przed rokiem 1989 utrzymywanie w europejskich krajach NATO amerykańskiej broni jądrowej było strategiczna koniecznością, wynikającą z przekonania, że ewentualny atak wojsk Paktu Warszawskiego będzie początkiem nuklearnej wojny totalnej, w której strona sowiecka natychmiast użyje nie tylko swego strategicznego (o zasięgu międzykontynentalnym) nuklearnego potencjału jądrowego, ale także skorzysta z wielu tysięcy nuklearnych głowic taktycznych. Dziś sytuacja strategiczna w Europie jest odmienna. Wybitni politycy europejscy twierdzą, że należałoby amerykańska broń atomową wycofać z Europy.

W związku z tym pojawiają się pytania: Czy w razie ewentualnego konfliktu byłoby dopuszczalnym użycie w Europie taktycznej broni jądrowej? Jeśli tak, to gdzie ja składować? W Polsce?
W trakcie spotkania ministrowi Adamowi Rotfeldowi został wręczony Medal Euroatlantycki.

Przeczytaj również :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Euro-Atlantyckie

 http://www.sea.org.pl/

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.