Konsekwencje terytorialne rosyjskiej agresji na Ukrainę

Debata w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [październik 2022]

Zaprezentowane zostaną terytorialne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym, oraz wynikające z nich wyzwania przed jakim stoją europejskie kraje, w tym szczególnie Polska. W trakcie seminarium zwrócona zostanie uwaga na kompensacyjną rolę migracji wojennych w skali krajowej oraz na konieczność tworzenia polityki terytorialnej, co wynika zarówno z działań wojennych, jak i odbudowy Ukrainy po wojnie.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

W wystąpieniu wykorzystane będą wyniki projektów: ESPON IRIE (Interregional Relations In Europe); Horyzont 2020 IMAJINE (Integrative Mechanisms For Addressing Spatial Justice And Territorial Inequalities In Europe) oraz NCN Border-TRAF (ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego – podstawy dla modelowania i prognozowania na przykładzie Polski).

Debatę poprowadzi dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN, Zastępca Dyrektora ds. naukowych

Autorzy badań: prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz dr hab. Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Organizatorem wykłądu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.