Lista odtwarzania:

Polityka ochrony cyberprzestrzeni

Konwersatorium w ramach cyklu spotkań „Pięć Żywiołów” zorganizowane przez Fundację Instytut Mikromakro, Collegium Civitas i Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń, 22 kwietnia 2013 r. [2h2min]

Posłuchaj dyskusji w formie podcastu:

Część 1 [24min]: Bezpośrednim pretekstem do zorganizowania dyskusji było ogłoszenie w lutym 2013 przez Komisję Europejską (wspólnie z Wysokim Przedstawicielem UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) strategii cyberbezpieczeństwa UE i opublikowanie w lutym 2013 projektu nowej dyrektywy w sprawie środków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w UE. Niezależnie od zaplanowania przedsięwzięć zmierzających do koordynacji polityki cyberbezpieczeństwa i poprawy wymiany informacji o zagrożeniach w ramach Unii Europejskiej, wyrażonych przepisami projektu dyrektywy opublikowanej razem ze Strategią, Komisja Europejska określa cały szereg zadań, które powinny być podjęte niezwłocznie na różnych poziomach przez państwa członkowskie, przedsiębiorców których działanie zależy od cyberbezpieczeństwa oraz odpowiedzialne za bezpieczeństwo instytucje europejskie. Na wstępie Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji „Instytut Mikromakro”, krótko przedstawił co znajduje się w wyżej wymienionych dokumentach.

Część 2 [19min]: Pan Konrad Gałczyński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych opowiedział o cyberbezpieczeństwie z punktu widzenia polskiej dyplomacji. Cyberbezpieczeństwo jest priorytetem szwedzkiej prezydencji w UE. MSZ obowiązuje więc szczegółowy kalendarz działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Część 3 [16min]: Krzysztof Sielicki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) opowiedział o swoich doświadczeniach z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, ang. European Network and Information Security Agency), która według strategii ma pełnić istotną rolę w kwestiach kontaktów. ENISA powstała w 2004 roku jako agencja odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Część 4 [19min]: Komisarz Michał Zalewski z Wydziału Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji mówił o coraz szybciej rozwijających się nowych technologiach i wykorzystywaniu ich do popełniania przestępstw. w 2012 roku zostało stworzone Europejskie Centrum ds. Cybeprzestępczości przy Europolu. Komisarz Michał Zalewski opowiadał o sposobach działania tych instytucji i problemach z jakimi się stykają.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wojciech Wiewiórowski, opowiedział o problemie retencji danych telekomunikacyjnych. Podkreślił też konieczność uporządkowania aspektów prawnych dotyczących cyberprzestrzeni. W polskim prawie definicja cyberprzestrzeni zawarta jest w Ustawie o Stanie Wojennym i brzmi: „Cyberprzestrzeń jest najważniejszym medium realizacji potrzeb, interesów i praw”.

Część 5 [16min]: Dariusz Durałek z Comarchu przyznał, że: „przedsiębiorcy jesli nie są firmą z jakiegoś strategicznego sektora, o strategicznym znaczeniu dla państwa, właścicielem, operatorem infrastruktury krystycznej, to zostają pozostawieni sami sobie”. Jego zdaniem: „o ile odpowiednie agencje starają się chronić infrastrukturę państwową, agencje rządowe czy samorządowe, to w przypadku przedsiębiorców, każdy musi o to bezpieczeństwo zadbać sam. Problem jest taki, że w dużych firmach świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością jest całkiem duża, natomiast średnie i małe firmy nie są świadome tych zagrożeń”. Dariusz Durałek powiedział, że nie bardzo wierzy we współprace sektora prywatnego z administracja państwową. Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń mówił o poziomie nieświadomości wśród polaków i stanie cyberbezpieczeństwa.

Część 6 [28min]: Artur Barankiewicz, przedstawiciel firmy Orange, mówił o politykach przechowywania danych przez operatorów telekomunikacyjnych i metodach reagowania na sytuacje kryzysowe. Tomasz Aleksandrowicz z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i Krzysztof Liedel z Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówili o roli państwa w dbaniu o bezpieczeństwo obywateli.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.