Lista odtwarzania:

Drony nad Polską

Konwersatorium na temat samolotów bezzałogowych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych odbyło się 18 marca 2013 r. w Collegium Civitas [1h40min]

Posłuchaj spotkania w formie podcastu:

To pierwsza z debat Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Fundacji „Instytut Mikromakro” o systemach inteligentnych, przygotowująca do wrześniowej konferencji „Pięć żywiołów”, która zwieńczy projekt PROTEUS. Konferencję organizuje Fundacja „Instytut Mikromakro” wespół z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP), Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim.

Jakie stoją wyzwania prawne, etyczne i techniczne w związku z programem wyposażenia polskiej armii w drony? W jakim stopniu służby zarządzania kryzysowego mogą i powinny korzystać z samolotów bezzałogowych? Czy drony mogą wpłynąć na przebieg konfliktów zbrojnych? Czy są efektywne kosztowo? Jaka infrastruktura teleinformatyczna jest potrzebna, by przetworzyć pozyskane gigabajty danych?

Spotkanie prowadził Sławomir Kosieliński, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością CC, Fundacja „Instytut Mikromakro”.

Cz. I [39min] W pierwszej części spotkania poruszono aspekty prawne oraz obecne ograniczenia w korzystaniu z systemów bezzałogowych na terenie naszego kraju. Głos zabrali dr Krzysztof Lidel z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ppłk Roman Bogacki z Ministerstwa Obrony Narodowej zaprezentował zalety jakie dają systemy bezzałogowe w wojsku. Irmina Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skupiła się na moralnych aspektach korzystania z dronów we współczesnym świecie.

Cz. II [20min] Zasady projektowania systemów bezzałogowych przybliżył słuchaczom dyrektor ds. rozwoju naukowego i nowych technologii Wojciech Komorniczak z WB Electronics. WB Electronics to polska firma, obecnie będąca jednym ze światowych liderów w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych bezzałogowych statków latających. Nowoczesne Bezpilotowe Statki Latające (BSL), powinny być tak zaprojektowane, aby ich użytkownik nie musiał posiadać umiejętności pilota. Powinien się skupić na obsłudze systemów obserwacyjnych zamontowanych na BSL niezbędnych do wykonania misji, a nie na samym lataniu. Tak aby nie musiał się martwić o jakiekolwiek kwestie techniczne – powiedział.
Dr Mikołaj Sobczak z Politechniki Poznańskiej, zwrócił natomiast uwagę na konieczność integracji poszczególnych systemów bezzałogowych – powietrznych, lądowych i morskich w jeden spójny system. Według dr Sobczaka, systemy bezzałogowe powinny stanowić jedynie element większego systemu umożliwiającego sieciocentryczne zarządzenie sytuacją. Czy to na polu walki czy też w czasie reagowania kryzysowego.

Cz. III [45min] Na koniec dyskusji zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania dronów, nie tylko na polu walki. Płk Sławomir Drumowicz z Dowództwa Wojsk Specjalnych, przedstawił korzyści jakie daje wykorzystanie przez polską armię bezpilotowców ScanEagle oraz FlyEye z WB Electronics podczas operacji w Afganistanie.

W trzeciej części udział wzięli także Jakub Ryzenko, dyrektor Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych, dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podsumowanie wygłosił Grzegorz Oleś z IBM Polska.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.