Ale nam się wydarzyło! Krzysztof Margol wspomina początki samorządu w Polsce

Rozmowa z Krzysztofem Margolem, byłym burmistrzem gminy Nidzica, 23 czerwca 2020 [1h01min]

Krzysztof Margol, burmistrz miasta i gminy Nidzica w latach 1990-1994, w rozmowie z Piotrem Szczepańskim z Fundacji Wspomagania Wsi wspomina lata swojego urzędowania. – Pierwszy dzień rozpocząłem o 22.30 od spotkania ze strajkującymi rolnikami – opowiada. W 2020 obchodzimy 30 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce.

Nie możesz obejrzeć wywiadu? Posłuchaj podcastu:

W 2020 roku obchodzimy 30 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. W maju 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe do rad gmin. Krzysztof Margol został wówczas wybrany przez radę na burmistrza miasta i gminy Nidzica. Urząd ten sprawował w latach 1990-1994.

Rozmówca Piotra Szczepańskiego wspomina, że praca rozpoczęła się dla niego nietypowo. Policja przyszła po niego na imprezę imieninową u przyjaciółki, gdzie bawił się razem z żoną. – Szukali mnie, bo tego dnia na „7” rozpoczął się strajk rolników. Zrobili blokadę i powiedzieli, ze nie zejdą, dopóki nie porozmawiają z nowo wybranym burmistrzem. To był mój pierwszy dzień urzędowania. Rozpocząłem go o 22.30 od spotkania ze strajkującymi rolnikami – opowiada.

Krzysztof Margol wspomina cztery lata burmistrzowania w Nidzicy

Nidzica zmagała się wówczas z licznymi problemami. Początek piastowaniu funkcji burmistrza przez Margola przypadł na okres zmian gospodarczych w Polsce, których elementem była likwidacja pegeerów. – Wszystkie miejscowości dookoła to były miejscowości pegeerowskie. To był jeden wielki organizm. Jak to wszystko tąpnęło w gospodarce, to kilka tysięcy ludzi było bez pracy. Bezrobocie rejestrowane sięgało niemal 39 proc. To było coś nie do opisania – mówi.

– Kondycja technologiczna, infrastrukturalna miasta też była tragiczna. Mieliśmy niewydolną oczyszczalnię ścieków. Centrala telefoniczna była tylko na 400 numerów. Zgazyfikowanych było ledwie kilka ulic. Ale to było też ogromne wyzwanie. W jednym roku powołaliśmy kilka społecznych komitetów.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, w której Krzysztof Margol opowiada o okolicznościach wyboru na burmistrza oraz piastowaniu tego urzędu.

Zobacz też, jak początkach samorządu w Polsce mówią: Mirosław Lech z Korycina i Krzysztof Iwaniuk z Terespola

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.