Technikum rolnicze jak „mała politechnika”

Technika rolnicze w Golądkowie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Absolwenci opuszczają szkołę z tytułami technika mechanizacji rolnictwa, żywienia i usług gastronomicznych, agrobiznesu, weterynarii i architektury krajobrazu. Golądkowo, 23 stycznia 2013 r. [19min]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie położony jest w gminie Winnica, w powiecie Pułtuskim. Powstała w 1924 roku placówka do dziś pielęgnuje dziedzictwo kulturowe gminy: w ostatnich latach szkoła otrzymała Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za „Chleb Golądkowski na zakwasie” i „Golądkowski miód z mniszka”. Ponadto przy szkole działa zespół pieśni i tańca, w muzeum kolekcjonowane są nieużywane już sprzęty rolnicze, hodowane są konie i krowy polskich ras.

Szkoła łączy tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania: na placu manewrowym uczniowie zdobywają uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych, funkcjonuje nowoczesna kuchnia dla technikum gastronomicznego, aktywnie działa stowarzyszenie EkoGolądkowo. Uczniowie technikum architektury krajobrazu w tym roku zbudują zaprojektowany przez siebie ogród.

W ostatnich czterech latach szkoła pozyskała blisko 10 mln złotych środków pozabudżetowych. Uczniowie szkoły wraz z kadrą organizują szereg wydarzeń i spotkań, także dla mieszkańców, oraz biorą udział w szkoleniach, kursach, konkursach organizowanych przez inne placówki.

Jak wspomniano, szkoła kształci w pięciu zawodach. Planowane jest otwarcie dwóch nowych kierunków kształcenia: technik hodowca koni i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jakie są zalety nauki w technikach? Uczniowie, którzy chcą kształcić się dalej w swoich zawodach (bądź dziedzinach pokrewnych) na studiach wyższych mają łatwiej. Absolwent, a obecnie nauczyciel w szkole w Golądkowie, wspomina, że po zakończeniu technikum mechanizacji rolnictwa, wiedza zdobywana na politechnice była bardziej przystępna. Ci, natomiast, którzy na studia się nie wybierają kończą szkołę z zawodem i szukają pracy. Część uczniów to młodzi rolnicy, którzy pomagają rodzicom w gospodarstwie. Dla nich istotna jest wiedza dotycząca opłacalności prowadzonego gospodarstwa, obsługa i naprawa maszyn rolniczych, hodowla zwierząt i uprawa roślin.

O kształceniu w technikach rolniczych i o przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy, bądź dalszej nauki mówi dyrektor szkoły w Golądkowie Krzysztof Nuszkiewicz, Eliza Dembe-Stańczak – kierownik praktycznej nauki zawodu, Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, Monika Zielińska-Nowak – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, a także uczniowie.

***

Jadwiga Dziubińska (1874-1937), działaczka ruchu ludowego, popularyzatorka i organizatorka oświaty rolniczej. W latach 1900-1915 zorganizowała i kierowała szkołami rolniczymi w Pszczelinie, Kruszynku i Sokołówku. W 1915 roku wywieziona została do Rosji, gdzie organizowała pomoc dla jeńców wojskowych i więźniów. W 1918 r. wróciła do kraju i w 1919 r. została posłanką do pierwszego sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Współautorka ustawy o szkołach rolniczych z 1920 r. W latach 1920-22 brała udział w organizowaniu repatriacji Polaków z Rosji. W 1927 r. zorganizowała seminarium dla nauczycielek szkół rolniczych przy Uniwersytecie Ludowym w Sokołówku. Zmarła 28 stycznia 1937 r. w Warszawie. Źródło: www.wikipedia.org, www.portalwiedzy.pl.

***

Rozpoczęliśmy cykl wywiadów pt. „Zanim wyjedziesz na studia”.Wywiady skierowane są do gimnazjalistów i licealistów, którzy wkrótce wybierać będą dalszą ścieżkę edukacji. Poprzez rozmowy z ich starszymi kolegami – studentami i młodymi absolwentami chcemy przybliżyć im: jak i kiedy należy przygotować się do wyboru studiów, które cechy, pasje, umiejętności, mocne strony ułatwiają studiowanie danego kierunku, których przedmiotów i jakiego rodzaju egzaminów należy się spodziewać, ile czasu, energii i pieniędzy należy na studiowanie przeznaczyć i wreszcie – co studenci ostatnich lat nauki planują robić w przyszłości? Jak przygotowują się do wejścia na rynek pracy?

Do krótkich (około 15-20 minutowych rozmów) zapraszamy słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych ostatnich lat nauki (III-V rok) różnych kierunków oraz młodych absolwentów. Rozmawiać będziemy w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi (Warszawa, ul. Belottiego 1) bądź w dowolnym miejscu na terenie Warszawy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu „Zanim wyjedziesz na studia” prosimy o kontakt z Magdaleną Kowalczyk (mkowalczyk@fww.org.pl lub telefon: 22 636 25 70).

Zapraszamy do współtworzenia Wszechnicy!

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.