Zwierzęta wymarłe. Czerwona Księga zwierząt w Polsce.

Czym jest Czerwona Księga i jakie informacje zawiera oraz jakie są kategorie zagrożeń zwierząt i zaczniemy omawiać pierwsza kategorie, czyli zwierzęta wymarłe na terenie Polski – dwa gatunki.

Czerwona Księga zwierząt w Polsce. Zwierzęta wymarłe – Bartosz Popczyński

Czym jest Czerwona Księga i jakie informacje zawiera oraz jakie są kategorie zagrożeń zwierząt i zaczniemy omawiać pierwsza kategorie, czyli zwierzęta wymarłe na terenie Polski – dwa gatunki.

Bartosz Popczyński – Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej Lasów Miejskich – Warszawa

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Poprzednie odcinki dotyczące Czerwonej Księgi Zwierząt:
zwierzęta wymarłe
zwierzęta zanikłe: I, II, III
zwierzęta krytycznie zagrożone: I, II
gatunki zagrożone: I, II, III,
gatunki narażone na wyginięcie: I, II, III, IV
zwierzęta bliskie zagrożenia

Polecamy też inne wykłady Bartosza Popczyńskiego z cyklu Spotkania z przyrodą

Organizator wykładu:

Lasy Miejskie Warszawa Logo


Zapraszamy również do oglądania kanału WSZECHNICY w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons; 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.