Ja – my, obywatel – wspólnota

Wykład Henryka i Ludwiki Wujec inaugurujący XII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 23 maja 2013 r. [27min]

Jak powiedział Henryk Wujec tylko w relacjach „ja i sąsiedztwo”, „ja i społeczność”, „ja i samorząd”, a także w relacjach rodzinnych możemy być bogatsi i poznawać wartości, kształtować się, a także mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Posłuchaj wystąpienia w formie podcastu:

Wspólnoty, tworzące się często spontanicznie należy z najwyższą starannością pielęgnować, bo mogę one dać początek wielkim zmianom. Udowadnia to nasza historia: wspólne działanie osób represjonowanych w okresie PRL doprowadziło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i zmiany systemu w Polsce.  To nasza największa duma – powiedział Henryk Wujec

O takiej nieformalnej wspólnocie skupionej wokół niezależnego, podziemnego czasopisma „Robotnik”  opowiedziała Ludwika Wujec, współredaktorka pisma. Z niczego w ciągu trzech lat postała wielka rzecz, wspaniałe pismo, niezależne od władz. Najpierw dzięki współpracy kilku, a potem kilkudziesięciu osób. Wszystko dlatego, że ludzie skrzyknęli się razem. Uważam, że to była największa przygoda mojego życia – powiedziała.

Jeśli działa się konsekwentnie, jeśli potrafi się wspólnie działać i przyciągać innych do działania, to wyniki mogą przekroczyć marzenia.  Sądzę, że jeśli będziecie działać konsekwentnie, to także będziecie mogli z dumą powiedzieć „to myśmy zrobili” – zakończył Henryk Wujec.

***

Wykład wygłoszony został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegorocznym partnerem spotkania, które odbyło się pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/ społeczność/ samorząd”, była Fundacja im. Stefana Batorego.

W Marózie wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania o udział obywateli w życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym? Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować? Jakie prawa ma obywatel? Jak pogodzić różne interesy w środowisku lokalnym?

Spotkania na dobre wpisały się kalendarz organizacji działających na obszarach wsi i małych miast. W tym roku Maróz gościł około 400 osób z całej Polski: liderów środowisk lokalnych, grupy nieformalne, członków stowarzyszeń i fundacji, sołtysów i radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, pracowników bibliotek, ekspertów i organizatorów.

Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Droga do niepodległości 1989

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.