Lista odtwarzania:

Konflikty społeczne jako naturalny składnik życia społeczności lokalnej

Wykład dr Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej zorganizowany został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 24 maja 2013 r.

Cz. I [20min] Każda wspólnota, grupa terytorialna ma swoje potrzeby. Potrzeby te mogą być realizowane poprzez współpracę i kompromisy. Częściej jednak dochodzi do konfliktów. Konflikt jest walką, której celem jest wyeliminowanie „przeciwnika”,  jego interesów i potrzeb – powiedziała dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. Konflikty występować mogą na wielu płaszczyznach, np.: miasto-wieś (np. kiedy miasto chce wchłaniać obszary wiejskie), rozwój – ekologia (np. w sprawie budowy spalarni śmieci czy składowiska odpadów), „swoi” – „obcy” (np. w sprawie preferencji dla lokalnego biznesu), na linii władza-władza (wójt a rada gminna) a także organizacje pozarządowe – organizacje pozarządowe i szeregu innych.

Cz. II [31min] Gdzie tkwią przyczyny konfliktów? Jak mówi dr Dzieniszewska-Naroska, konflikty wynikać mogą z braku komunikacji (kiedy ani władza nie informuje o swoich działaniach, ani obywatele nie są zainteresowani działalnością wójta), komunikacji jednostronnej (kiedy np. samorząd organizuje spotkania, a obywatele nie przychodzą) lub nieefektywnej komunikacji (leżącej po obu stronach – samorządowców jak i obywateli). Te ostatni rodzaj komunikacji ma miejsce, kiedy obywatele nie wyrażają swoich potrzeb w sposób zrozumiały i efektywny.

Co robić gdy konflikt już się pojawi? Jak podejść do jego rozwiązania? Czy referendum odwoławcze musi być ostatecznością?

***

Wykład wygłoszony został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegorocznym partnerem spotkania, które odbyło się pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/ społeczność/ samorząd”, była Fundacja im. Stefana Batorego.

W Marózie wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania o udział obywateli w życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym? Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować? Jakie prawa ma obywatel? Jak pogodzić różne interesy w środowisku lokalnym?

Spotkania na dobre wpisały się kalendarz organizacji działających na obszarach wsi i małych miast. W tym roku Maróz gościł około 400 osób z całej Polski: liderów środowisk lokalnych, grupy nieformalne, członków stowarzyszeń i fundacji, sołtysów i radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, pracowników bibliotek, ekspertów i organizatorów.

Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.