Jak się uczą małe dzieci?

Fascynujący wykład prof. Anny Izabeli Brzezińskiej o tym jak małe dzieci poznają świat i uczą się otaczającej je rzeczywistości, Maróz, maj 2010 r. [2h01min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wykład wygłoszony został podczas IX Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Małe dzieci: wychowanie, edukacja, Internet”.

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska – absolwentka psychologii (specj. psychologia kliniczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim (1976), habilitacja na UAM (1986), profesor od 2001. Profesor zwyczajny UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji w SWPS w Warszawie. Współpracuje z Uniwersytetami III Wieku oraz Zakładem Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wybrane publikacje: „W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka” (2005),  „Społeczna psychologia rozwoju” (2007), „Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa” (red., GWP, 2005), „Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności” (red., GWP, 2009)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.