Prawo obywateli do informacji publicznej

Wykład Krzysztofa Izdebskiego ze Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) zorganizowany został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Maróz, 24 maja 2013 r. [31min]

Najważniejszym dokumentem obywatela w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 4 mówi, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”. Oznacza to, że obywatele mają najwyższą władzę w państwie. Niestety, nierzadko muszą o tym przypominać politykom i urzędnikom.

Polecamy wysłuchanie wykładu w formie podcastu:

Nie ma partycypacji bez dostępu do informacji, która znajduje się w posiadaniu władz, osób wykonujących funkcje publicznych czy podmiotów, które publicznym mieniem zarządzają. Ustawa mówi, że każdy obywatel ma prawo do wiedzy na temat działalności władz publicznych. Dzielenie się wiedzą jest dzieleniem się władzą z obywatelami.

Uświadamianie obywateli jak działa państwo jest istotne dla poprawy jego funkcjonowania, ogranicza konflikty, daje możliwość wyboru. Informacja publiczna dotyczyć może szeregu spraw: od wiedzy na temat zagospodarowania przestrzennego w gminie, poziomu nauki czy aktów agresji w szkole, finansowania usług w gminnej poradni zdrowia.

Dlaczego te informacje ważne są tak ważne dla wspólnoty, ale także dla nas osobiście? Czym różni się skarga od referendum? Kiedy urząd może odmówić prawa do informacji?

Zapraszamy do obejrzenia wykładu!

***

Wykład wygłoszony został w ramach XII Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegorocznym partnerem spotkania, które odbyło się pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/ społeczność/ samorząd”, była Fundacja im. Stefana Batorego.

W Marózie wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania o udział obywateli w życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym? Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować? Jakie prawa ma obywatel? Jak pogodzić różne interesy w środowisku lokalnym?

Spotkania na dobre wpisały się kalendarz organizacji działających na obszarach wsi i małych miast. W tym roku Maróz gościł około 400 osób z całej Polski: liderów środowisk lokalnych, grupy nieformalne, członków stowarzyszeń i fundacji, sołtysów i radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, pracowników bibliotek, ekspertów i organizatorów.

Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Spotkanie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Maróz

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.