Tajemnicze wymarłe organizmy

Wykład dr. Daniela Tyborowskiego, Środowe spotkania z dziejami Ziemi, 28 października 2020 [1h21min]

Tematem kolejnego odcinka „Środowych spotkań z dziejami Ziemi” są graptolity i konodonty, które żyły w morzach w erze paleozoicznej. Dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie opowiada o ewolucji tych zwierząt oraz przybliża ich znaczenie dla badań stratygraficznych, paleośrodowiskowych oraz… poszukiwań złóż paliw kopalnych.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Graptolity to półstrunowce, który żyły w morzach w erze paleozoicznej. Najpowszechniej występowały w ordowiku i sylurze, dla których to okresów mają znaczenie stratygraficzne. Zwierzęta te żyły w przypominających kształtem drzewka koloniach, które początkowo płożyły się po dnie, a późnej wyewoluowały w formę unoszącego się w toni wodnej planktonu. Znaczny wkład w badania nad rozwojem kolonii graptolitów miał polski uczony, prof. Roman Kozłowski (1889-1977).

Konodonty, albo też zwierzęta konodontowe lub konodontonośne, przez długi czas pozostawały tajemnicą. Ich skamieniałości, a ściślej rzecz biorąc malutkie zęby, odnalazł w XIX wieku Heinz Christian Painder (1794-1865). Przez długi czas nie było wiadomo, do kogo należały. Późniejsze odkrycia pozwoliły ustalić, że ich właścicielami były bardzo małe strunowce. Posiadały one płetwę ogonową i bloki mięśni, charakterystyczne dla dzisiejszych ryb. Miały też olbrzymie w stosunku do reszty ciała oczy, który prawdopodobnie umożliwiały im polowanie. Zwierzęta te najczęściej występowały w dewonie, karbonie i permie.

Zobacz też: Największe wymarłe zwierzęta. Wykład dr. Daniela Tyborowskiego

Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr Daniela Tyborowskiego, którego tematem są graptolity i konodonty oraz ciekawostki związane z tymi wymarłymi zwierzętami.

PW

Organizator wykładu:

Logo Muzeum Ziemi w Warszawie

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.