Unikatowe stanowiska paleontologiczne

Wykład dr. Daniela Tyborowskiego, Muzeum Ziemi PAN, 7 kwietnia 2019 [0h48min]

Unikatowe stanowiska paleontologiczne charakteryzują się masowym nagromadzeniem skamieniałości roślin i zwierząt, bądź wyjątkowo dobrym stanem zachowania ich szczątków. Dr Daniel Tyborowski opowiedział podczas wykładu w Muzeum Ziemi PAN, jak powstały takie wyjątkowe miejsca oraz co badacze w nich odkrywają.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Unikatowe stanowiska paleontologiczne nazywane są przez naukowców oknami tafonomicznymi. Ich definicję zawdzięczamy niemieckiemu paleontologowi Adolfowi Seilacherowi. Wprowadził on do nauki pojęcia Konzentrat-Lagerstätten oraz Konservat-Lagerstätten. Mianem pierwszego określa się osady charakteryzujące się masowym nagromadzeniem skamieniałości. Mianem drugiego nazywane są z kolei takie osady, które kryją wyjątkowo dobrze zachowane szczątki. Mogą to być fragmenty tkanek miękkich, a nawet oryginalnie zachowane kolory żyjących przed milionami lat organizmów. Dr Daniel Tyborowski podczas wykładu opisał, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby takie unikatowe stanowiska paleontologiczne powstały. Naukowiec opowiedział również o trzech wybranych oknach tafonomicznych: Mason Creek w USA, Monte San Gorgio w Szwajcarii oraz Messel w Niemczech.

Organizator wykładu:

Logo Muzeum Ziemi w Warszawie

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.