Trylobity – władcy pradawnych mórz

Wykład dr. Daniela Tyborowskiego, Środowe spotkania z dziejami Ziemi, 10 czerwca 2020 [1h05min]

Dr Daniel Tyborowski podczas kolejnego wykładu z cyklu „Środowe spotkania z dziejami Ziemi” opisuje trylobity, które licznie zasiedlały wody morskie ery paleozoicznej. Uczony omawia budowę tych zwierząt oraz ich ciekawe adaptacje ewolucyjne. Dostarczają one nie tylko informacji o trybie życia poszczególnych gatunków, ale też o warunkach środowiskowych, w jakich egzystowały.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Tematem wykładu dr. Daniela Tyborowskiego są trylobity, które w paleozoiku stanowiły niezwykle liczną oraz zróżnicowaną grupę zwierząt morskich. Prelegent opisuje podczas wystąpienia budowę tych kopalnych stawonogów oraz wskazuje ciekawe przykłady ich adaptacji ewolucyjnych. Jak się okazuje, pozwalają one wnioskować nie tylko o trybie życia zwierząt, ale również o warunkach środowiskowych, w jakich żyły. Co więcej, szybkość z jaką trylobity ewoluowały oraz dużo liczba ich skamieniałości w osadach sprawia, że na ich podstawie naukowcy są w stanie szacować wiek skał. Zwierzęta te cechował również prowincjonalizm geograficzny, dzięki czemu występowanie ich szczątków uczeni wykorzystują, kreśląc mapy dawnej Ziemi.

Skamieniałości trylobitów można również odnaleźć na terenie Polski. Dr Tyborowski podczas wykładu szerzej omawia stanowisko paleontologiczne w kamieniołomie Wiśniówka na terenie Gór Świętokrzyskich. Badania prowadzili tam naukowcy z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisław Orłowski oraz prof. Anna Żylińska. Udało się tu odkryć m.in. szczątki osobników z gatunku Aphelaspis rara, a także skamieniałości śladowe pozostawione przez trylobity.

Zobacz też: Kambryjska eksplozja życia. Wykład dr. Daniela Tyborowskiego

PW

Organizator wykładu:

Logo Muzeum Ziemi w Warszawie

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.