Jak pomóc sobie i dziecku przetrwać szkołę?

Wykład psycholog i psychoterapeutki Barbary Pęszkal, Kawiarnia Naukowa 1a, 8 września 2016 [0h53min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Początek nauki w szkole jest stresującym doświadczeniem nie tylko dla dziecka, ale też dla jego rodziców. Traktują oni ten moment jak egzamin sprawdzający, czy dobrze wywiązali się z wychowania swojego potomka. Jak przetrwać wspólnie ten trudny czas radziła w Kawiarni Naukowej 1a psycholog i psychoterapeutka Barbara Pęszkal.

Rodzice posyłając dziecko do szkoły, przeżywają wewnętrzny konflikt, mówiła prelegentka. Z jednej strony docierają do nich współczesne koncepcje pedagogiczne, według których należy podsycać w dzieciach samodzielność i ciekawość świata. Obawiają się więc, że zuniformizowana szkoła obie cechy zabije. Z drugiej strony chcą, by dziecko nauczyło się porozumiewać z innymi. Nauczyło dyscypliny i szacunku do starszych.

Sukces w życiu, czy sukces w szkole?

Psycholog podkreśliła, że najważniejsze jest, aby dziecko radziło sobie dobrze w życiu, nie w szkole. Zwróciła uwagę, że o sukcesie w szkole decydują cechy neuropsychologiczne – zdolność do koncentracji, zapamiętywania, analizowania. Są jednak dzieci, które mają większą od rówieśników potrzebę ruchu, która ujemnie wpływa na wymienione cechy. Problemem może być też nieodnalezienie się w grupie rówieśniczej nieodpowiadającej charakterowi dziecka. Pęszkal radziła, by nie traktować niedopasowania dziecka jako osobistej porażki. Radziła, by nie bać się decyzji o zmianie szkoły.

Prelegentka swoje rady dla rodziców oparła na badaniach z dziedziny psychologii pozytywnej. Radziła między innymi, by małym dzieciom asystować przy odrabianiu prac domowych. Nie chodzi tu o bezpośrednią pomoc, ale samą obecność rodzica, która pomaga dziecku utrzymać koncentrację. Psycholog przestrzegała jednocześnie, by nie powielać w relacjach dzieckiem roli nauczyciela. Utrzymanie dobrej więzi z nim jest bowiem dużo ważniejsze niż jego dobre stopnie w szkole, mówiła Pęszkal.

Lepszy geniusz, czy przeciętniak?

Psycholog radziła, by w przypadku pojawienia się problemów z nauką – wbrew współczesnym trendom – ograniczyć dziecku zajęcia dodatkowe. Należy wybrać jedno, które będzie odpowiadało jego zainteresowaniom (a nie ambicjom rodzica!). W przypadku dzieci wykazujących ponadprzeciętne zainteresowania bardzo ważne jest natomiast zadbanie o grupę rówieśniczą, w której będą mogły realizować swoje pasje. Jak bowiem dowodzą badania, dzieci szczególnie uzdolnione mają dwukrotnie większe problemy z adaptacją w szkole. Zadaniem rodziców jest sprawienie, by nie poczuły się ze swoją wyjątkowością osamotnione.

Pęszkal mówiła o zasadach, w oparciu o które warto kreować relacje dzieckiem. Pozytywny styl wyjaśniania pomaga odnaleźć się dziecku w sytuacjach problemowych. Należy rozmawiać z nim o sytuacji, szukać jej różnych aspektów, tak by nie popadło w nadmierny pesymizm. Istotne jest, by nie miało poczucia, że jego problemy są bagatelizowane, a jednocześnie nie załamało się. Ważne jest też budowanie w dziecku wewnętrznego poczucia kontroli i motywacji. Gdy odniesie sukces, lepiej jest powiedzieć: „możesz być z siebie dumny”, zamiast „jesteś super”. Być „super” można bowiem jednego dnia, a innego już nie. Dzieci z dobrymi wynikami w nauce odczuwają presję, by je utrzymać, co osłabia ich psychikę. Te z gorszymi wynikami lepiej potrafią natomiast znosić porażki

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.