Filozoficznie o karnawale i pracy

Wykład dr Olgi Kłosiewicz, Kawiarnia Naukowa 1a, 9 stycznia 2020 [0h55min]

Dr Olga Kłosiewicz podczas wykładu w Kawiarni Naukowej 1a tłumaczyła, dlaczego w wielu kulturach obchodzony jest karnawał. Prelegentka opisując ten fenomen, odwołuje się m.in. do prac Carla Gustava Junga, Gorgio Agambena czy Rogera Calloisa.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Dr Olga Kłosiewicz opowiada w nagraniu o źródłach i funkcjach kulturowych karnawału. W kulturze chrześcijańskiej karnawał to okres między świętem Trzech Króli a Wielkim Postem. Słowo pochodzi od włoskiego słowa carnevale, co znaczy „pożegnanie mięsa”. Czas ten powszechnie kojarzony jest z zabawą, czego analogii można szukać również współcześnie w innych kulturach. W tradycji europejskiej pierwowzorem karnawału mogły być greckie Kronia, bądź rzymskie Saturnalia lub święto Sol Invictus.

Prelegentka wyjaśnia podczas wykładu, skąd wzięła się potrzeba cyklicznego świętowania. Analizuje również, dlaczego podczas tradycyjnych obchodów karnawału ludzie przywdziewają przebrania. Odwołuje się tutaj do koncepcji osobowości autorstwa Carla Gustawa Junga, zwłaszcza pojęcia persony. Wskazuje również, skąd wypływa potrzeba zabawy, z którą kojarzy się powszechnie karnawał. Odnosi się tu do opisanej przez niemieckiego socjologa Bernharda Wardenfalsa codzienności i niecodzienności. Przywołuje również opisy kulturowych funkcji zabawy autorstwa Gorgio Agambena czy Rogera Cailloisa.

Więcej w nagraniu wykładu dr Olgi Kłosiewiecz.

Zobacz też: Jak kultury różnią się między sobą? Wymiary kultury oraz inne mechanizmy na styku kultur

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa 1a, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.