Kresowy Dom Sztuki – nowe życie pod kopułą cerkwii

Wystąpienie Jacka Grzegorzaka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, o zniszczonej cerkwi przywróconej do nowej funkcji. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej”. Bóbrka, 10-11 października 2014 r. [7min]

We wrześniu minęło 10 lat od powołania Kresowego Domu Sztuki, zlokalizowanego w budynku dawnej cerkwi grekokatolickiej pw. Podniesienia Krzyża Świętego. Obecnie budynek nie funkcjonuje już jako świątynia i od 12 września 2004 r. z poszanowaniem jego sakralnego charakteru, użytkowany jest jako Kresowy Dom Sztuki, który służy jako przestrzeń koncertowa i wystawowa. Kresowy Dom Sztuki prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Dzięki staraniom Towarzystwa budynek udało się podnieść z ruin i zapomnienia.

Jak powiedział Jacek Grzegorzak, prezes Towarzystwa, 10 lat temu w Dubiecku pojawiła się grupa inicjatywna, której postanowiła ratować zabytkowy obiekt przed całkowitą ruiną. 10 lat temu dawna grekokatolicka cerkiew była zbezczeszczona,  przeciekał stary dach, do budynku mógł wejść każdy. Wśród mieszkańców pojawiło się marzenie powołania starej cerkwi do nowej funkcji.

Przez pierwsze tygodnie ustalano, kto jest właścicielem cerkwi (było to starostwo), przez kolejny rok zaś trwały starania nad przejęciem budynku i możliwością remontu. Remont trwał kolejne pięć lat, a na jego cel pozyskano ok. 120 000 PLN (remont cerkwi wsparła także Fundacja Wspomagania Wsi). Drugie tyle pochłonęła praca własna członków Towarzystwa. Każdy robił co potrafił. Jak wspomniał Jacek Grzegorzak „to pięć lat wyjęte z życia”, każde popołudnie spędzone w dodatkowej pracy. Prezes Towarzystwa przyznaje jednak, że dzięki determinacji „mocnej ekipy” remont udało się doprowadzić do końca. Ostatecznie starostwo udzieliło dzierżawy budynku na 10 lat.

Kresowy Dom Sztuki otwarto wystawą „Spotkanie Trzech Religii”, przedstawiającą dawne życie miasteczka. Od mieszkańców zebrano stare fotografie Dubiecka, zatem wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Towarzystwo zorganizowało także koncert kwartetu smyczkowego. W ciągu lat udało się pozyskać partnerów z całego świata – do Dubiecka przyjeżdżali goście nawet z Afryki. Wiele znanych osób włączyło się w pracę społeczną. Oprócz Kresowego Domu Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej prowadzi także fundusz stypendialny.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Jackiem Grzegorzakiem: www.witrynawiejska.org.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.