Nie święci garnki lepią w Łążku Ordynackim. Od patyczka do koszyczka

O dwóch projektach – garncarskim i plecionkarskim opowiedziała Irena Godyń. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”, Ciekoty, 25 października 2013 r. [27min]

W 2011 roku Akademia Kobiet Twórczych AKT zrealizowała projekt pielęgnujący tradycje garncarskie w Łążku  Garncarskim pt. „Nie święci garnki lepią”. W ramach projektu odbyły się garncarskie warsztaty pokazowo – szkoleniowe. Wzięły w nich udział osoby zainteresowane nauką garncarstwa oraz miejscowi garncarze i „pisarki” (kobiety zdobiące naczynia wzorami pisanymi rożkiem krowim wypełnionym płynną polewą). Ponadto miały także miejsce warsztaty toczenia naczyń na kręgu i warsztaty „pisania” czyli zdobienia naczyń tradycyjnymi wzorami. Ponadto przez 5 miesięcy w ramach projektu starsi mistrzowie garncarstwa przekazywali naukę rzemiosła trzem uczniom. Zorganizowano także wakacyjną szkołę przetrwania tradycji garncarskich dla dzieci z Łążka Garncarskiego. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarządu Województwa Lubelskiego, Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz Akademię Kobiet Twórczych AKT.

Projekt „Od patyczka do koszyczka”  realizowany był dwukrotnie w przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. W ramach projektu odbyły się dwudniowe zajęcia teoretyczne z zakresu przedsiębiorczości oraz teorii plecionkarstwa w  Czyżowie Szlacheckim, Gm. Zawichost i trzydniowe praktyczne szkolenie plecionkarskie w Rudniku nad Sanem. W projekcie wzięły udział 23 osoby z terenu całego pow. sandomierskiego.  W listopadzie 2009 r. w ramach projektu „Od patyczka do koszyczka II” odbyły się  pięciodniowe praktyczne szkolenia plecionkarskie dla dwóch grup: w Czyżowie Szlacheckim oraz w M-GOKiS w Koprzywnicy. Zorganizowano także jednodniowy wyjazd do Rudnika nad Sanem.W projekcie wzięło udział 35 osób z całego powiatu sandomierskiego.

 ***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 ***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 25-26 października 2013 r. w Ciekotach (woj. świętokrzyskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. 

Więcej na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.