Czytanie krajobrazu, pisanie krajobrazu – o inwentaryzacji, interpretacji i adaptacji dziedzictwa wiejskiego Warmii i Mazur

Wykład Iwony Liżewskiej, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie, „Czytanie krajobrazu, pisanie krajobrazu – o inwentaryzacji, interpretacji i adaptacji dziedzictwa wiejskiego Warmii i Mazur” wygłoszony został na konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, 2 czerwca 2012 [26min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Czym jest krajobraz kulturowy? Na czym polega jego specyfika na Warmii i Mazurach? Jakie są elementy składowe krajobrazu? Wykład Iwony Liżewskiej to podróż po otwartych przestrzeniach Warmii i Mazur – po polach, łąkach i rozłogach. To widoki panoram i próba ich odczytania. To także uważne przyglądanie się pruskim i niemieckim mapom topograficznym, z których można odczytać układy przestrzenne wsi, porównać je ze współczesnymi i czasami dojść do wniosku, że niewiele się zmieniło. Drogi wytyczone wieki temu cały czas są w użytkowaniu, a budynki oznaczone na mapach można odnaleźć w danej miejscowości. Składowymi krajobrazu jest także architektura – zagrody, domy, budynki inwentarskie, spichlerze, młyny etc. To także drogi i szlaki komunikacyjne i dylematy lokalnych społeczności z nimi związane (co zrobić z brukowaną drogą, czy wyłożyć ją asfaltem, czy zostawić taką jak była?). To również aleje przydrożne i ewangelickie cmentarze.

Prelegentka wymienia wiele inicjatyw, których zadaniem jest odczytanie na nowo krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur: Zaginione wioski Puszczy Piskiej, Osada kulturowa Kadzidłowo, Dwór łowczego ze Sztynortu, Konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją” i inne.

**********

Wykład wygłoszono w czasie konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, czerwiec 2012 r. Organizatorami spotkania były Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy wsparciu i dofinansowaniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowszą publikację wydaną przez Fundację Wspomagania Wsi pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”. 

Publikacja ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.