Lista odtwarzania:

Nowe życie pod starymi dachami

Debata na temat możliwości ochrony i zachowania architektury wsi pomorskiej, zorganizowana w ramach konferencji „Dziedzictwo wsi pomorskiej – rady, przykłady, informacje”. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, 12-13 września 2014 r. Swołowo [1h16min]

W trakcie debaty „Nowe życie pod starymi dachami” na temat możliwości ochrony i zachowania architektury wsi pomorskiej, głos zabrały osoby zaangażowane w ratowanie zabytkowych obiektów.

Odbudowa kościoła ewangelickiego w Motarzynie – Teresa i Jarosław Jakimiukowie, Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie

Posłuchaj w formie podcastu:

Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele turystyczne i kulturalne założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego w Siemczynie – Grzegorz Andziak, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Posłuchaj w formie podcastu:

O mieszkaniu w zabytkowej chacie (checzy) w Swarzewie, gm. Puck – Wiesław Stępień

Posłuchaj w formie podcastu:

Koniec świata w Iwięcinie – historia renowacji kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Iwięcinie – Andrzej Dębowski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino

Posłuchaj w formie podcastu:

Rola i możliwości służb konserwatorskich w podejmowaniu działań na rzecz ochrony dziedzictwa wsi – Ewa Kulesza-Szerniewicz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Posłuchaj w formie podcastu:

Nagrania pochodzą z debaty na temat możliwości ochrony i zachowania architektury wsi pomorskiej zorganizowanej w ramach konferencji „Dziedzictwo wsi pomorskiej – rady, przykłady, informacje Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie”. Poprowadzili ją Dawid Gonciarz z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Krystian Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi. Uczestnicy wysłuchali kilku historii o tym, jak ludzie starają się na przekór licznym barierom przywracać zabytkom dawną świetność.

Państwo Teresa i Jarosław Jakimukowie opowiedzieli o ratowaniu i odbudowie kościoła ewangelickiego w Motarzynie, której podporządkowali swoje życie. Gorącą dyskusję wywołała prezentacja Grzegorza Andziaka z Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie dotycząca rewitalizacji, modernizacji i adaptacji na cele turystyczne oraz kulturalne kompleksu pałacowo-parkowo-folwarcznego w Siemczynie. Obiekt jest własnością prywatną, a jego właściciele szukają pomysłu na właściwe zagospodarowanie. W debacie wziął udział również Wiesław Stępień, posiadacz zabytkowej checzy kaszubskiej w Swarzewie. W barwny sposób opowiedział o walorach życia w glinianej chałupie krytej strzechą.

Andrzej Dębowski, reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, zdradził, z jakimi problemami trzeba było zmierzyć się podczas wieloletniej renowacji kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Iwięcinie. Rozważania prelegentów podsumowała Ewa Kulesza-Szerniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

– Z debaty można było wysnuć wiele wniosków. Najważniejsze dotyczą barier, z jakimi trzeba się mierzyć w trakcie działań na rzecz ochrony dziedzictwa wsi. Brakuje fachowców, znających się na dawnych technikach budowlanych. Prelegenci wskazywali na trudność w odszukaniu gonciarzy, strycharzy, specjalistów od murowania w glinie. Równie istotne są problemy natury formalnej – podsumowuje Marta Szymczyk. Debata pod hasłem „Nowe życie pod starymi dachami” dowiodła, iż niezwykle trudno jest przedzierać się przez gąszcz przepisów, regulacji, które decydują o przyznaniu dofinansowania.

***

To już piąta konferencja regionalna poświęcona dziedzictwu kulturowemu polskiej wsi. Inspiracją do organizacji spotkań była wydana w 2011 roku publikacja „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”, opisująca różnorodne inicjatywy, dzięki którym udało się np. ocalić zabytkową zagrodę, nadać nowe funkcje dawnym budynkom użyteczności publicznej, uczytelnić krajobraz, zorganizować wystawę o przedwojennych mieszkańcach wsi. Opisane w publikacji projekty swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Relacje (także filmowe) z poprzednich czterech konferencji dostępne są na naszym portalu Witryna Wiejska oraz na WszechnicyRelacja z konferencji w Kamionce k. NidzicyRelacja z konferencji w CiekotachRelacja z konferencji w BiedrzychowicachRelacje z konferencji w Białowieży

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.