Ile wymiarów ma Wszechświat?

Wykład dr. hab. Piotra Sułkowskiego, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 19 lutego 2018 [0h53min]

Zakładamy, że Wszechświat ma cztery wymiary – trzy przestrzenne i jeden czasowy. Istnieją jednak teorie – jak słynna teoria strun – według których istnieje ich więcej. O tej ostatniej oraz aparacie matematycznym pozwalającym opisać uczonym to, czego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić mówił w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki fizyk teoretyk dr hab. Piotr Sułkowski.

Gość Kawiarni rozpoczął wykład od zdefiniowania pojęć opisujących własności figur geometrycznych, takich jak wymiar i topologia. Mówił o aksjomatach geometrii euklidesowej, problemach związanych z opisem rozmaitości trójwymiarowych oraz o równaniach matematycznych opisujących własności figur geometrycznych w dwu i trzech wymiarach. Naukowiec opisał również różnice między fizyką Newtona a Ogólną Teorią Względności Einsteina.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

W drugiej części wystąpienia Sułkowski zadał pytanie o naturę czasoprzestrzeni i grawitacji – czy być może stoją za nimi nieznane dotąd mikroskopowe procesy, które można opisać za pomocą kwantowych teorii pola? Na zakończenie swojego wystąpienia gość Kawiarni opisał założenia teorii strun, według której podstawowym składnikiem materii nie są cząstki, ale struny. Zakłada ona, że wszechświat posiada dziesięć wymiarów. Doświadczamy czterech z nich, ale pozostałe sześć ma na niej wpływ.

PW

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.