Dlaczego społeczeństwa są spolaryzowane – dlaczego uznajemy różne wartości za ważne?

Wykład prof. Stanisława Obirka w ramach Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie [15 marca 2021 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wykład jest próbą spojrzenia na dwa różne społeczeństwa polskie i amerykańskie, które od lat są przedmiotem badań naukowych profesora i refleksją nad przyczynami coraz większych podziałów między różnymi grupami społecznymi.

Najciekawsze zdaniem profesora Obirka są dzisiejsze podziały religijne, które nie pokrywają się z różnicami konfesyjnymi w ramach chrześcijaństwa (protestanci vs katolicy) czy z przynależnością do różnych religii. Przebiegają raczej według podziałów na wierzących otwartych i postępowych wobec wierzących fundamentalistycznych. W tym kontekście wykładowca wspomina też o jednej z najgwałtowniej rosnących grup – tzw. „nones” czyli wierzących bezwyznaniowych. Profesor zakłada, że sytuacja religijna społeczeństwa polskiego jest lepiej znana, ale proponuje swoją własną diagnozę, która jest zaskakująco zbliżona do sytuacji w USA.

prof. Stanisław Obirek – teolog, historyk, antropolog kultury, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

 

Organizator

 


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.