Do czego prowadzi agresja i nienawiść. Czy można coś z tym zrobić?

Wykład prof. dr. hab. Stanisława Obirka, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 8 kwietnia 2019 [0h44min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Skąd bierze się agresja w życiu publicznym? Co można zrobić, aby zniwelować prowadzące do nienawiści podziały społeczne? Na to pytanie podczas wykładu w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki próbował odpowiedzieć prof. Stanisław Obirek.

Profesor szukając przyczyn dezintegracji wspólnoty odwołał się do książki „Tak umierają demokracje” Stevena Levitskyego i Daniela Ziblatta. Politolodzy z Harvardu analizują w niej, jak systemy demokratyczne w sposób nierewolucyjny zmieniały się w autorytarne. Prelegent skupił się na procesach społecznych, które doprowadziły do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Prof. Obirek wskazał na rosnące od lat. 80 podziały na tle politycznym i religijnym, które doprowadziły do załamania się systemu „check & ballance”. W dalszej części wykładu prelegent podkreśla rolę języka, który może służyć temu, aby agresja w życiu publicznym nie triumfowała. Prof. Obirek za przykład podaje nauczanie Sokratesa i Jezusa z Nazaretu. Na koniec wystąpienia prelegent zaleca lekturę tekstów wpływowych intelektualistów: Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego, Zygmunta Freuda i Michela Foucaulta. Ich analiza ułatwia zdaniem prof. Obirka nie tylko zrozumienie innych, ale również nas samych.

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.