Rytm życia miejskiego w pracach artystów z Grupy Krakowskiej

Wykład towarzyszący wystawie „Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 23 listopada 2017 [1h11min]

Prace artystów Grupy Krakowskiej dawały świadectwo fascynacji życiem wielkiego miasta, a jednocześnie pokazywały napięcia społeczne charakterystyczne dla okresu dwudziestolecia międzywojennego – podziały klasowe, strajki, manifestacje. O ich dziełach opowiedział podczas wykładu towarzyszącego wystawie „Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie” dr Paweł Polit.

Grupa Krakowska działała w latach 30. XX w. Tworzyli ją artyści tacy jak Sasza Blonder, Jonasz Stern, Leopold Lewicki czy Stanisław Osostowicz. Cechowały ich lewicowe sympatie polityczne. Jak mówił prelegent, elementem konstytutywnym dla grupy stał się nakaz usunięcia ich prac z wystawy podczas pleneru w Krościenku w 1932 roku wydany przez władze krakowskiej ASP. W wyniku towarzyszących temu rozruchów siedmiu studentów zostało aresztowanych – w tym Lewicki i Osostowicz.

Artyści tworzący Grupę Krakowską czerpali w sposób twórczy i syntetyczny z abstrakcjonizmu, kubizmu czy unizmu. Ich dzieła charakteryzowały geometryzacja i diagonalne podziały. W zamierzeniu miały to być prace o charakterze politycznym. „Nie ma dzieła sztuki, które nie byłoby społecznym, ale jeśli chodzi o kierunek społeczny, to ten nie został określony ani tylko przez temat, ani poprzez formę, ale przez cały sens plastyczny, który oznacza celowe zużytkowanie wszelkich możliwości twórczych”, cytował historyk sztuki jeden z manifestów grupy.

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.