Pracownia Józefa Brandta

Wykład towarzyszący wystawie „Józef Brandt 1841-1915” w Muzeum Narodowym w Warszawie, 13 września 2018 [0h56min]

Malarskie atelier może być analizowane nie tylko przez pryzmat jego roli w procesie twórczym artysty. Stanowi ono też fenomen-społeczno kulturowy. Dr Agnieszka Bagińska podczas wykładu towarzyszącego wystawie „Józef Brandt 1841-1915” w Muzeum Narodowym w Warszawie opowiedziała, co pracownia Józefa Brandta mówi o jego sposobie pracy oraz pozycji i roli społecznej.

Prelegentka w trakcie wystąpienia opisała wygląd atelier mieszczące się oryginalnie w Monachium na podstawie zachowanych planów, fotografii oraz relacji z epoki. Mówiła o funkcji poszczególnych znajdujących się w pracowni rekwizytów w pracy artysty. Wskazała również malarskie atelier jako miejsca, gdzie artyści podejmowali klientów i dziennikarzy. Twórcy musieli bowiem dbać o popularność, jeśli zależało im na sprzedaży obrazów.

Agnieszka Bagińska w trakcie wykładu opowiedziała też, jak pracownia Józefa Brandta trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedstawiła także dylematy, które towarzyszyły chcącym pokazać ją zwiedzającym twórcom wystawy.

Zobacz też: Brandt okiem konserwatora

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.