Lista odtwarzania:

Budowanie hierarchii w dobie równości

Wykład „Budowanie hierarchii w dobie równości” wygłoszony został przez prof. dr hab. Mirosławę Marody w ramach programu edukacyjnego do wystawy „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”. Muzeum Narodowe w Warszawie, 23 sierpnia 2012 [1h18min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Społeczeństwo wyraźnych zaznaczonych podziałów klasowych już nie istnieje: hierarchie zaczęły rozpadać się po drugiej wojnie światowej i obecnie dominuje pojęcie równości. Prof. dr hab. Mirosława Marody z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia czynniki rozpadu przedwojennych klas. Czy jednak aby na pewno współczesny nam świat pozbawiony jest hierarchii?

 Cz. I [22min] Głównymi czynnikami rozpadu społeczeństwa klasowego był ogólny wzrost dobrobytu wywołany powojennym boomem gospodarczym. Wywołał on „efekt windy” – polepszyła się sytuacja materialna większej części społeczeństwa. Pojawiła się klasa średnia, będąca dominującą, której styl życia był przejmowany przez pozostałe grupy. Duża rolę w przemianach odegrał wzrost migracji, rozwój kultury masowej i … kobiece pisma oraz rewolta młodzieżowa lat.60 XX wieku. Pojawiły się nowe pojęcia – „samorealizacja” i „autentyczność” oraz nowe style konsumpcji, nie dające się zhierarchizować. Zmienił się wzorzec sukcesu, który nie oznacza tylko sukcesu majątkowego.

Mimo wszechobecnego pojęcia równości współczesne społeczeństwo różnicuje się coraz bardziej: rozbieżności w dochodach grup (nie tak zauważalne jak przed II wojną światową) są ogromne. Pojawiły się umowy śmieciowe, makprace (od pojęcia „makdonaldyzacja”), zamknięte osiedla, białe słuchawki do najsłynniejszych smartfonów, na które nie wszystkich stać

Cz. II [34min] Mimo nowych różnic ludzie uważają, że są równi. Co podtrzymuje to przekonanie? Głównie przemiany struktury zawodowej, które doprowadziły do zatarcia podziałów. Fryzjer to również znany stylista pracujący z celebrytami, a sekretarka często organizuje działanie całej firmy. Te same nazwy, ale różne dochody, kontakty i funkcje. O równości przekonuje nas również wyższe wykształcenie, które jeszcze w latach 70.XX nie było często spotykane w społeczeństwie. Obecnie tytuły zawodowe są niezbędne, ale nie gwarantują sukcesu zawodowego. Za to dają przekonanie o równości. Kolejny czynnik, który każe nam myśleć o równości, to niewidoczność elit pieniądza, żyjących w zamkniętych osiedlach i społecznościach. Skoro społeczeństwo jest zróżnicowane, to czy zaistnieją warunki do zbudowania stabilnej, nowej hierarchii? [34:32 min]

Cz. III [22min] Po wykładzie nastąpiła seria pytań i dyskusja: kim była klasa próżniacza?, jaka była rola telewizji w niwelowaniu różnic społecznych?, gdzie podziała się klasa robotnicza?, czy dzisiejsze dzieci wiedzą więcej od rodziców?, dla kogo tworzona jest moda?, czy umiejętność korzystania z Internetu wytworzy nowy podział?, gdzie podziała się tematyka śmierci?

Wykład wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Marody – profesor dr hab. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Cykl wykładów czwartkowych „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi” towarzyszył wystawie dostępnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa otwarta była od maja do 23 września 2012 r. Poświęcona była mechanizmom i ikonografii władzy. Jej celem było ukazanie wszechobecności hierarchii od starożytności po współczesność.

Źródło: www.mnw.art.pl. Fot. Anton Graff, Portret Dorothei de Biron, księżnej kurlandzkiej i żagańskiej, 1791, Muzeum Narodowe w Warszawie i Lady Gaga w sukni z surowego mięsa, 2010, fotogram, fot. Hubert Boesl/ Photoshot/.

***

Nagranie jest własnością Wszechnica.org.pl oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. W sprawie jego dalszego wykorzystania prosimy o kontakt.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.