Podróże w dawnej Japonii – przygody na drogach Tōkaidō i Kisōkaidō

Wykład towarzyszący wystawie „Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza”. Muzeum Narodowe w Warszawie, 9 marca 2017 [1h10min]

Japończycy w okresie Edo bardzo dużo podróżowali po kraju. Ułatwiała to zbudowana przez władze sieć dróg. Jak wówczas się przemieszczano i co można było spotkać po drodze ukazują drzeworyty autorstwa Hiroshigego, Hokusaia czy Keisena. Opowiedziała o nich Małgorzata Martini podczas wykładu w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Prelegentka na początku wystąpienia przybliżyła słuchaczom specyfikę systemu ówczesnych japońskich dróg. Szczególnie skupiła się na dwóch najważniejszych: łączących dawną stolicę Kyoto z Edo Tōkaidō oraz Kisōkaidō. Pierwsza biegła wzdłuż południowego wybrzeża kraju, druga zaś przez górzyste centrum. Mówiła również o celach wypraw. Japończycy podróżowali do świętych miejsc buddyzmu i szintoizmu, w celach handlowych, ale też dla przyjemności.

W dalszej części swojego wykładu Małgorzata Martini zaprezentowała drzeworyty ukiyo-e podejmujące tematykę podróży. Pokazują one zarówno sposoby przemieszczania się, jak i życie codzienne ówczesnej Japonii. Można na nich m.in. zobaczyć, jak radzono sobie z forsowaniem rzek, gdy brakowało mostów, co można było zobaczyć po drodze, jak odpoczywano, czy też co było celami wypraw. Te ostatnie ukazują meysho-e, czyli „obrazy słynnych miejsc”.

Zapraszamy do obejrzenia nagarnia wykładu

***

Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza

25 lutego – 7 maja 2017

Wyjątkowa w skali europejskiej prezentacja pierwszych wydań najsłynniejszych prac graficznych wybitnych japońskich artystów ukiyo-e – Kitagawy Utamaro, Tōshūsaia Sharaku i Utamaro Hiroshige. Wybrane grafiki tworzą barwną panoramę życia w dawnej Japonii, ukazując krajobrazy dwóch głównych szlaków komunikacyjnych łączących Edo z Kioto (cykle „Pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu Tōkaidō”, „Sześćdziesiąt dziewięć stacji na gościńcu Kisokaidō”) oraz pejzaże Edo (cykl „Sto widoków Edo”) i podobizny jego mieszkańców – portrety aktorów teatru kabuki, wizerunki pięknych dziewcząt.

Tytuł ekspozycji – „Podróż do Edo”– sugestywnie oddaje zamierzenia organizatorów, którzy udostępniając szerokiej publiczności arcydzieła z prywatnego zbioru o randze międzynarodowej, zapraszają widzów w fascynującą podróż po Japonii schyłku osiemnastego i pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, zwanych epoką Edo (1600–1868).

Wyjątkowość zbioru Jerzego Leskowicza polega nie tylko na tym, że zawiera kompletne cykle pejzażowe, stanowiące arcydzieła japońskiego drzeworytu, ale również dlatego, że są to ryciny wyjątkowej urody i wartości, pochodzące z pierwszych wydań. Wszystkie je zobaczymy w Muzeum Narodowym i będzie to wydarzenie szczególne, ponieważ w żadnej z polskich kolekcji – publicznych i prywatnych – nie ma takiego zbioru.

Kurator wystawy: Anna Katarzyna Maleszko

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń towarzyszących wystawie.

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.