Wprowadzenie do wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”

Wykład wprowadzający do wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”. Muzeum Narodowe w Warszawie, 8 listopada 2018 [0h56min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” zorganizowana została na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości. Wykład wprowadzający do wystawy wygłosił dr Piotr Rypson, kurator wystawy.

W zbiorowej pamięci Polaków obraz dramatycznych wydarzeń w wyniku których Polska odzyskała niepodległość jest niewyraźny i zatarty. Na pierwszy plan zazwyczaj wysuwają się postaci „ojców niepodległości” – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Wystawa „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” przybliża ten chaotyczny okres poprzez powstałe w tamtym czasie (i nieco później) dzieła sztuki. Obejmuje okres od 1905 roku, poprzez lata Wielkiej Wojny, po wydarzenia związane z walkami o granice odrodzonej Rzeczpospolitej, pierwszy Sejm Ustawodawczy, wybór prezydenta Gabriela Narutowicza i kult Marszałka Józefa Piłsudskiego. W obrazach, rysunkach, grafikach i rzeźbach twórców działających na ziemiach polskich i za granicą możemy odnaleźć emocje, które panowały w ówczesnym społeczeństwie. Na wystawie podziwiać można dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i dziesiątków innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Ukazana została walka o niepodległość Polski, jej główni aktorzy, uwiecznieni na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Władysława Wankie, Leopolda Gottlieba, Leona Wyczółkowskiego – a także udział polskich artystów w działaniach wojennych i oddany przez nich obraz wojny i walki o niepodległość.

Osobna część wystawy poświęcona jest wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Silnie zarysowane na wystawie są wątki legionowe, postać J. Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne – na zamknięcie zaś powstanie Sejmu w 1919 roku. Przedstawionym kilkuset obrazom, rzeźbom, grafikom sekundują wybrane fotografie i prezentacje multimedialne.

Wystawę zwiedzać można do 17 marca 2019 roku. Wystawie towarzyszą wykłady, oprowadzania kuratorskie i warsztaty. Więcej na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie 

 

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.