Legenda Kresów w literaturze i malarstwie polskim XIX wieku

Wykład Urszuli Król towarzyszący wystawie „Józef Brandt 1841-1915” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Kresy inspirowały polskich malarzy, poetów i pisarzy w XIX wieku. Ich dzieła przestawiają mieszkańców stepów – ludzi wolnych i odważnych, żyjących w symbiozie z naturą. Sceny walk, miłości i codziennego życia odzwierciedlają nostalgię artystów za wyidealizowanym obrazem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Przywołała je historyczka sztuki Urszula Król podczas wykładu towarzyszącego wystawie „Józef Brandt 1841-1915” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Prelegentka zaprezentowała mozaikę prac malarskich, poematów i powieści składający się na artystyczny wizerunek rubieży Rzeczpospolitej w XVII w. Urszula Król przywołała tworzące legendę Kresów obrazy i dzieła literatury twórców takich jak Józef Brandt, Juliusz Kossak, Wincenty Pol, Józef Bohdan Zaleski, Józef Apolinary Rolle, Antoni Maria Malczewski, Seweryn Goszczyński, Juliusz Słowacki czy Henryk Sienkiewicz. Historyczka sztuki wskazała, gdzie w pracach malarzy widoczne są inspiracje literackie.

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.