Historia zapisana światłem

Wykład towarzyszący wystawie „Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 10 sierpnia 2017 [1h07min]

Architektura Budapesztu, życie na obszarach puszty, rzeczywistość schyłkowego komunizmu. To tylko niektóre tematy, które zajmowały węgierskich fotografów. Ich postacie oraz kontekst tworzonych przez nich prac przedstawił podczas wystąpienia w Muzeum Narodowym w Warszawie Krzysztof Varga, miłośnik Węgier oraz autor książek na temat tego kraju.

Varga rozpoczął swój wykład od przedstawienia panoramy społeczno-kulturowej Węgier. Mówił o silnym podziale na wielkomiejski, kosmopolityczny i liberalny Budapeszt oraz tradycyjną prowincję. Wskazał również wydarzenia z historii Madziarów, które silnie wpłynęły na ich narodową tożsamość, jak powstanie Monarchii Austro-Węgierskiej w 1867 roku, które zdynamizowało rozwój kraju czy Traktat z Trianon z 1920 roku, obdzierający go z wielu istotnych dla węgierskiej tożsamości ziem, co do dziś jest przedmiotem narodowej traumy.

W drugiej części wystąpienia  Varga mówił, w jaki sposób wskazane wydarzenia odbiły się na tematyce węgierskiej fotografii. Poznać można było biografię autorów zdjęć architektury Budapesztu ze złotej ery miasta na przełomie XIX/XX w., fotografów dokumentujących trudne warunki życia pasterzy na terenach puszty (która stała się elementem narodowej mitologii po rozbiorze kraju w 1920 roku), wybitnych węgierskich fotografików tworzących na emigracji czy autorów „fotografii socjologicznej” z lat 80. Prelegent podzielił się też swoją odpowiedzią na pytanie, czy istnieje „węgierska szkoła fotografii”.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.