„Melancholia” – siła obrazu, bezsilność sztuki

Wykład prof. Andrzeja Pieńkosa towarzyszący wystawie „Polska. Siła obrazu”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 8 października 2020 [1h07m]

Prof. Andrzej Pieńkos w nagraniu wykładu opowiada o obrazie „Melancholia” Jacka Malczewskiego. Prowadzący przybliża dotychczasowe interpretacje pracy oraz przedstawia swoje autorskie wnioski na te temat. Opisuje również kontekst, jaki towarzyszył powstaniu dzieła. Prelekcja jest również okazją do opowiedzenia o innych pracach malarstwa europejskiego, w przypadku których atelier artysty jest wiodącym motywem. Okazją do wygłoszenia wykładu była wystawa „Polska. Siła obrazu” w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie „Melancholia” jest aktualnie eksponowana.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

„Melancholia” została namalowana przez Jacka Malczewskiego w latach 1891-1894. Miejscem ekspozycji dzieła jest na co dzień galeria w Rogalinie. Jest ono własnością Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obraz przedstawia pracownię artysty, w której malarz umiejscawia korowód alegorycznych postaci związanych z historią Polski.

Prof. Andrzej Pieńkos wskazuje, że mimo długiego czasu, który upłynął od powstania pracy, jest ona jednym z najczęściej interpretowanych dzieł rodzimych malarzy. „Melancholia” była tematem artykułów nie tylko polskich, ale również zachodnioeuropejskich historyków sztuki.

Prof. Pieńkos: „Melancholia” pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych obrazów w malarstwie polskim

– Mimo tych wszystkich tekstów, pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych obrazów w malarstwie polskim. Obrazów, co do których można powiedzieć, że nigdy się nie spierano. Nie kłóciliśmy się, o co w tym obrazie chodzi, tylko dopisywaliśmy kolejne poziomy, próby zrozumienia. One składają się teraz w potężną antologię, po której przeczytaniu nadal o tym obrazie nic nie wiemy – mówi w nagraniu wykładu prof. Pieńkos.

Prelegent przybliża dotychczasowe interpretacje „Melancholii” oraz przedstawia swoje autorskie wnioski na te temat. Opisuje również kontekst, jaki towarzyszył powstaniu dzieła Jacka Malczewskiego. Wykład jest również okazją do opowiedzenia o innych dziełach malarstwa europejskiego, gdzie atelier artysty jest wiodącym motywem.

Posłuchaj wykładu prof. Andrzeja Pieńkosa na temat obrazu „Melancholia” Jacka Malczewskiego.

/PW

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.