Jak ocalić dziedzictwo? August Zamoyski: studium przypadku

Wykład Justyny Kowal towarzyszący wystawie „Zamoyski ocalony” , Muzeum Narodowe w Warszawie, 11 lipca 2019 [0h45min]

Dzieła Augusta Zamoyskiego, wybitnego polskiego rzeźbiarza, w marcu 2019 roku zostały sprowadzone z Francji do Polski. Stało się to możliwe dopiero 49 lat od śmierci artysty. Justyna Kowal z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opowiedziała w Muzeum Narodowym w Warszawie o wieloletnich staraniach, które poprzedziły to wydarzenie.

Kolekcja rzeźb Augusta Zamoyskiego przechowywana była w małym muzeum w Prieuré des Granges w Pirenejach, które zostało utworzone z inicjatywy wdowy po artyście – Heleny Zamoyskiej-Peletetier. Część prac znajdowała się w również w mieszczącym się nieopodal pocysterskim klasztorze w Sylvanès. Kolekcja była eksponowana w Polsce tylko raz – w 1993 roku podczas wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mimo iż Zamoyski za życia wyrażał wolę, żeby właśnie do stołecznej instytucji jego dzieła trafiły na stałe, po zakończeniu imprezy wróciły do Francji.

Starania o sprowadzenie rzeźb do Polski od 1994 roku bezskutecznie podejmowało MNW, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Muzeum Literatury w Warszawie (instytucji udało się pozyskać w 2007 roku archiwum Augusta Zamoyskiego). Sprawa nabrała rozpędu, gdy w akcję na rzecz sprowadzenie kolekcji do Polski zaangażowało się MKiDN. W styczniu 2019 roku podpisano umowę o wykupie rzeźb, w marcu tego samego roku trafiły do MNW. Justyna Kowal, pracowniczka Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKDiN, podczas wykładu opowiedziała o zabiegach na rzecz sprowadzenie dzieł artysty do Polski. Mówiła również o ludziach, dzięki którym stało się to możliwe. Opowieść poprzedziła krótka prezentacja działalności wspomnianego departamentu MKDiN.

Wystąpienie towarzyszyło wystawie „Zamoyski ocalony” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Organizator wykładu:

Muzeum Narodowe w Warszawie logo

***

Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg

Ten utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.